Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Кубявка Л.Б. Управління проектами впливів у програмах інформатизації вищих навчальних закладів [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Кубявка Любов Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
1052.
Управління проектами та розвиток виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
1053.
Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи [Книга] : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н.Л. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 398, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 373-398. – ISBN 978-966-676-516-4
1054.
Управління розвитком [Журнал] = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
1055.
Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно-знаннєвому суспільстві [Брошура] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; [уклад. : Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, С В. Газарян]. – Київ : НАДУ, 2012. – 42, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-41. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1056.
Успенський собор [Книга] / [Л. Михайлина та ін. ; відп. ред. Ю. Ференцева]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 199, [1] с. : фотоіл. – Текст укр., частково англ. – ISBN 978-966-8137-96-9
1057.
Успехи физики металлов [Журнал] = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
1058.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
1059.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
1060.
Шольтишик Н. Утеплення будинку: комфорт і економія [Книга] / [Ніколь Шольтишик, Марк Глас, Сіріл Ярний]. – Київ ; Рівне : [б. в.], 2014. – 58 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті обкл.
Ця брошура підготовлена в рамках проекту "Увімкни сонце - живи комфортно" за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Друк публікації здійснено в рамках проекту "Точка тепла" за фінансової підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля.
1061.
Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1062.
Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1063.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Журнал] / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь. – ISBN 5-7763-9818-5
1064.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Журнал] / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь. – ISBN 5-7763-9818-5
1065.
Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку [Книга] : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1066.
Фармацевтичний журнал [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
1067.
Фармацевтичний журнал [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
1068.
Фармацевтичний журнал [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
1069.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
1070.
Мельников В.И. Философия замкнутой системы [Книга] / В.И. Мельников. – Киев : Интерсервис, 2015. – 252, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 246-252. – ISBN 978-617-696-323-3
1071.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
1072.
Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015
1073.
Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1074.
Шпак В.Т. Філософія нашої історії [Книга] = The philosophy of our history / Володимир Шпак. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 303, [1] с. – Авт. та назва парал. укр., англ. - Анот. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-453-057-3
1075.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,