Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Юсип-Якимович Старослов"янська мова [Книга] : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3
Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1052.
Ле Хак Стиль здоровой жизни [Книга] : Healthy lifestyle / Ле Хак В.В. – Киев, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-8527-63-0
1053.
Стиль і текст [Журнал] : наукове видання. – Київ, 2000-
1054.
Стиль і текст [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
1055.
Грама Д.К. Страницы истории государства и права Молдовы [Книга] : сборник статей / Думитру К. Грама, Клаудия Слуту - Грама ; АН Молдовы, Ин-т философии, социоогии и права ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : Pontos, 2005. – 180 с. – ISBN 9975-72-199-0
1056.
Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1057.
Отенко І.П. Стратегічні пріоритети підприємства [Книга] : монографія / Отенко І.П. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-676-291-0
1058.
Юферев Р.Ф. Стратиграфия и двустворчатые моллюски юрских отложений Кугитангского хребта [Книга] / Р.Ф. Юферев. – Ленинград : Ленинградского университета, 1968. – 95с.
1059.
Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Торчинський М. М.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009
1060.
Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1061.
Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Мельник О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1062.
Борончук Г.В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации [Книга] / Борончук Г.В., Балан И.В. ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2008. – 632 с. – ISBN 978-9975-62-243-1
1063.
Бобров Ю.П. Структуры уплотнения [Книга] / Ю.П. Бобров. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 83 с. – Библиогр.: Быблыогр.: с. 78-81
1064.
Судовий захист екологічних прав громадян України [Книга] : довідник для суддів / М. Краснова, Н. Малишева, П. Шевчук, В. Підліснюк, Р. [ та ін. ] Марутовський; М. Краснова [ та ін. ]. – Київ : КМ Академія, 2001. – 178 с. – ISBN 966-518-058-4
1065.
Сумська область [Книга] : географічний атлас. – Київ : Мапа, 2006. – 20 с. – До 315-річчю від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського присвячується. – (Моя мала Батьківщина). – ISBN 966-7620-81-6
1066.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1067.
Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова [Книга] : синтаксис простого ускладненого речення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.К. Мойсієнко ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : ПП Я. Січовик, 2006. – 240 с. – ISBN 9662928-05-7
1068.
Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов"я і науково-технічний прогрес [Книга] : монографія / Т.А. Борозенець ; Держ. ком-т статистики України ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту ; [ ред. В.Д. Бондаренко ]. – Київ : Інформ. - аналіт. агенство, 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-2142-59-4
1069.
Сучасний медіа-менеджмент [Книга] : Шляхи роздержавлення української преси / В. Іванов, О. Хоменок, С. Первозванський, Погорелов В. О. Д"Інка, І. [ та ін. ] Шольц; Валерій Іванов [ та ін. ] ; редактори: В. Іванов, Ніко Ланге. – Київ : Фонд Конрада Аденауера, 2007. – 122с. – ISBN 978-966-2123-07-4
1070.
Сучасний погляд на літературу [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
1071.
Сучасний французько-український, українсько-французький словник [Книга] : 35 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Харків : Промінь, 2007. – 800 с. – ISBN 966-324-021-0
1072.
Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009
1073.
Сучасні економічні тенденції та нова парадигма економічної стратегії України [Книга] / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, С.В. Давиденко, В.А. [ та ін. ] Комаров; Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. інститут стратегічних досліджень. – Київ : Знання України, 2005. – 96 с.
1074.
Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці [Книга] : монографія : у 2 частинах / за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-33-5
1075.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,