Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Свою Україну любіть... [Книга] / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1052.
Балашов Д. Святая Русь [Книга] : исторический роман / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 1024с. – ISBN 978-5-17-040725-5
1053.
Сестринівське весілля [Книга] : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1054.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Дисертація] : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009
1055.
Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009
1056.
Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення [Книга] : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1057.
Кавун С.В. Системи штучного інтелекту [Книга] : навчальний посібник / Кавун С.В., Коротченко В.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-676-236-1
1058.
Селін Ю.М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Селін Ю.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1059.
Камінська М.О. Системні моделі аналізу тестопридатності при проектуванні цифрових структур на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи і компоненти / Камінська М.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008
1060.
Вишнівський О.В. Сіткові моделі електродинамічних об"єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Вишнівський О.В. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009
1061.
Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Василенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1062.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
1063.
Словарь практического психолога [Книга]. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 800 с. – ISBN 985-13-0374-7
1064.
Словник геополітичних термінів та понять [Книга] / Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за заг. ред. О.С. Власюка, П.П. Кононенка ; [ упоряд. і ред. В.С. Крисаченко ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-8474-66-3
1065.
Вовк П. Слово [Брошура] : збірка віршів / Поліна Вовк. – Художнє вид. – Київ, 2007. – 18 с.
1066.
Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке [Книга] / С.В.Волков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1999. – 312 с. – ISBN 5-02-018092
1067.
Прокопик И.И. Сознание как система [Книга] / И.И. Прокопик. – Гродно : Гродненская типография, 2008. – 80 с. : илл. – ISBN 978-985-6835-36-3
1068.
Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа [Книга] : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1069.
Акимов Д.И. Социальный маркетинг [Книга] / Д.И. Акимов. – Киев : Наукова думка, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0791-8
1070.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1071.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
1072.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
1073.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
1074.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1075.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,