Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Черняхівська культура [Книга] : [матеріали дослідж.] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкін]. – Київ ; Луцьк : ІА НАН України ; ІІО НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 244 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (OIUM ; № 1). – ISBN 966-3223-15-5
1027.
Черняхівська культура [Книга] : до 120-річчя від дня народж. В.П. Петрова : [збірник] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Ін-т іст. освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2014. – 236 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (OIUM ; № 4). – ISBN 978-966-02-7336-8
1028.
Черняхівська культура [Книга] : до 85-річчя від дня народження І.С. Винокура : [збірник] / НАН України, Ін-т археології, Держ. іст.-культур. заповідник "Межибіж" ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, О.В. Гопкало, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 207, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (OIUM ; № 5). – ISBN 978-966-02-8057-1
1029.
Честь і закон [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
1030.
Бровченко І.О. Чисельні лагранжеві методи в задачах прибережної гідродинаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бровченко Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2017
1031.
Ілляшенко В.В. Чураївна [Книга] : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1032.
Клименко О.А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг: кримінально-правова характеристика та запобігання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Клименко Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
1033.
Шлях у чотири століття [Книга] : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – 291, [1] с. – Текст англ., пол., укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-77-8
1034.
Шо [Журнал] : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
1035.
Энергетика : история, настоящее и будущее [Книга] / В.И. Бондаренко, Г.Б. Варламов, И.А. Вольчин, И.Н. Карп, О.В. и др. Колоколов; [ред. совет: Згуровский М.З. и др.]. – Киев : [б. и.]. – ISBN 966-7371-98-6
1036.
Энерготехнологии и ресурсосбережение [Журнал] : научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т газа НАН Украины ; Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины ; редкол.: Бондаренко Б.И. ; Карп И.Н., Сорока Б.С. [и др.]. – Киев, 1960-. – ISSN 2413-7723
1037.
Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века [Книга] : [мировые конфликты с 1900 года до наших дней] / Чарлз Мессенджер ; [пер. С. Белов, О. Алякринский]. – Москва : ЭКСМО-Пресс ; Яуза, 2000. – 509,[1] с., [12] л. карт. : ил., портр. – ISBN 5-04-004250-7
1038.
Надеждин Н.Я. Эрих Мария Ремарк [Книга] / Николай Надеждин. – Москва : Мир энциклопедии ; Аванта+ ; Астрель, 2011. – 220, [2] с. : ил. – (Секрет успеха). – ISBN 978-5-98986-442-3
1039.
Кононець В.П. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України [Книга] : монографія / В.П. Кононець ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : Ліра, 2017. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-129. – ISBN 978-966-383-861-8
1040.
Стасюк О. Я надиктовую пальцями тишу [Книга] / Ольга Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-395-822-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,