Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
1027.
Лень В.С. Фінансовий облік [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень. – Київ : Академія, 2011. – 604, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 603-604. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-353-9
1028.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1029.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1030.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1031.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1032.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1033.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1034.
Левит Л. Фотопортрет в павильоне [Книга] : [(философия процесса)] / Леонид Левит. – [Б. м.] : [б. и.], 1900. – 64 л.
1035.
Лапта С.И. Функционально-структурное математическое моделирование сложных гомеостатических систем [Книга] : монография / Лапта С.И., Лапта С.С., Соловьева О.И. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 331 с. : илл. – Библиогр.: с. 231-252. – ISBN 978-966-676-387-0
1036.
Ляшенко Т.С. Функціональна стилістика німецької мови [Книга] = Funktionalstilistik der deutschen Sprache : [навчальний посібник] / Тетяна Ляшенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 110, [2] с. : іл. – Обкл. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 97-102, 107-108. – ISBN 978-966-613-785-5
1037.
Кулакова О.М. Функція мови як засобу комунікації: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулакова О.М. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2011
1038.
Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
1039.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
1040.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
1041.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1042.
Карп"як В.В. Хімія гетероциклічних сполук [Книга] : навчально-методичний посібник / В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-613-731-2
1043.
Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия [Книга] / И.Д. Иванов ; [редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет). – Москва : РОССПЭН, 2001. – 318 с. – ISBN 5-8243-0264-2
1044.
Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1045.
Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
1046.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
1047.
Харитонов Є.О. Цивільне право України [Книга] : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. – ISBN 966-7613-44-5
1048.
Ципоренко В.В. Цифрові спектрально-просторові методи та засоби кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань ДВЧ-УВЧ діапазону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ципоренко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
1049.
Цінні папери [Книга] : підручник / [Базилевич В.Д. та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; КНУТШ. – Київ : Знання, 2011. – 1094, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-851-8
1050.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex