Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1027.
Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1028.
Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1029.
Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1030.
Фізіологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
1031.
Черній А.М. Філософія [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи студента / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2011. – 390, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-016-5
1032.
Філософські проблеми науки [Книга] = Filozoficzne problemy nauki : Львівсько-Варшавський семінар : 5 семінар, Львів, 14-21 листопада 2004 року / [наук. кер. семінару: І. Вакарчук, Я. Ядацкі ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Варшав. ун-т]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 212, [4] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-613-751-0
1033.
Міненко П.О. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв"язків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії (на прикладі руднопошукових задач) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Міненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1034.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1035.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
1036.
Лень В.С. Фінансовий облік [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень. – Київ : Академія, 2011. – 604, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 603-604. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-353-9
1037.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1038.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1039.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1040.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1041.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1042.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1043.
Левит Л. Фотопортрет в павильоне [Книга] : [(философия процесса)] / Леонид Левит. – [Б. м.] : [б. и.], 1900. – 64 л.
1044.
Лапта С.И. Функционально-структурное математическое моделирование сложных гомеостатических систем [Книга] : монография / Лапта С.И., Лапта С.С., Соловьева О.И. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 331 с. : илл. – Библиогр.: с. 231-252. – ISBN 978-966-676-387-0
1045.
Ляшенко Т.С. Функціональна стилістика німецької мови [Книга] = Funktionalstilistik der deutschen Sprache : [навчальний посібник] / Тетяна Ляшенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 110, [2] с. : іл. – Обкл. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 97-102, 107-108. – ISBN 978-966-613-785-5
1046.
Кулакова О.М. Функція мови як засобу комунікації: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулакова О.М. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2011
1047.
Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
1048.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
1049.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
1050.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,