Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1027.
Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1028.
Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки [Книга] / Шевченко І.В. ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Обрії, 2009. – 194 с. – ISBN 978-966-95774-4-3
1029.
Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1030.
Маркс К. Сочинения [Книга] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
1031.
Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1032.
Спеціальні та галузеві соціології [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Пилипенко, І.М. Попова, В.В. Танчер, Н.В. Баланова, Вишняк; Пилипенко В.Є. [ та ін.] ; за ред. В.Є. Пилипенка. – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2007. – 451с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8474-49-1
У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1033.
Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка [Книга] / Кручиненко В. – 2-е розширене вид. – Глобине : Поліграфсервіс, 2009. – 172с. – ISBN 978-966-7344-67-2
1034.
Ващенко Г.Г. Спогади. Статті [Книга] / Григорій Ващенко ; [редкол.: О. Вишневський, В. Герасименко, О. Коваль та ін. ; упоряд. та автор передмови А. Погрібний] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7625-05-2
1035.
Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України [Книга] / Колотуха О.В. ; МОНУ ; Федерація спортивного туризму України. – Київ : Федерація спорт. туризму України, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8883-24-1
1036.
Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике [Книга] : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1037.
Превелакіс П. [Спустошений Крит [Книга] : хроніка повстання шістдесят шостого / П. Превелакіс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1983. – 375 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 98])
1038.
Булдакова А.Н. Сравнительный анализ роли светового режима в росте и развитии сельскохозяйственных птиц [Автореферат] : автореф. дис. ... канл. биол. наук / Булдакова А.Н. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1961
1039.
Такер Р. Сталин. Путь к власти 1879-1929 [Книга] = Stalin as revolutionary 1879-1929 : a study in history and personality : история и личность / Роберт Такер ; пер. с англ. ; общ. ред. и послесл. В.С. Лельчука ; [ переводчики: Бляблин Г.П., Зур А.К.]. – Москва : Прогресс, 1991. – 480 с. – ISBN 5-01-003640-1
1040.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
1041.
Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1042.
Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1043.
Юсип-Якимович Старослов"янська мова [Книга] : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3
Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1044.
Ле Хак Стиль здоровой жизни [Книга] : Healthy lifestyle / Ле Хак В.В. – Киев, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-8527-63-0
1045.
Стиль і текст [Журнал] : наукове видання. – Київ, 2000-
1046.
Стиль і текст [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
1047.
Грама Д.К. Страницы истории государства и права Молдовы [Книга] : сборник статей / Думитру К. Грама, Клаудия Слуту - Грама ; АН Молдовы, Ин-т философии, социоогии и права ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : Pontos, 2005. – 180 с. – ISBN 9975-72-199-0
1048.
Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1049.
Отенко І.П. Стратегічні пріоритети підприємства [Книга] : монографія / Отенко І.П. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-676-291-0
1050.
Юферев Р.Ф. Стратиграфия и двустворчатые моллюски юрских отложений Кугитангского хребта [Книга] / Р.Ф. Юферев. – Ленинград : Ленинградского университета, 1968. – 95с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,