Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
977.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
978.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
979.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
980.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
981.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
982.
Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани [Книга] : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко ; худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [4] с. : іл., портр. – Пер. вид.: La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, Bompiani, 2006. – ISBN 978-966-03-5521-7
983.
Роговий О. Тарасові шляхи на Вінниччині [Брошура] / [Олександр Роговий] ; Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмін. – [Вінниця] : [б. в.]. – [6] с. – Авт. зазнач. в кінці брошури
984.
Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
985.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-922-7
986.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-921-0
987.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-923-4
988.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-916-6
989.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-881-7
990.
Чумаченко О.П. Творча діяльність в історико-культурологічних вимірах (західноєвропейський контекст) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чумаченко Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
991.
Творча самореалізація особистості державного службовця: стан та проблеми теоретико-правового забезпечення [Брошура] : наук. розробка / [Р.А. Науменко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – 58, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-57. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
992.
Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" [Книга] : 23 листоп. 2012 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: В.В. Балабін (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2012. – 449, [1] с. – Ст. укр., англ. та рос.
993.
Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" [Книга] : 21 листоп. 2014 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: Балабін В.В. (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. - Імен. покажч.: с. 424-432
994.
Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" [Книга] = Book of adstracts Kyiv conference on analytical chemistry: Modern Trends 2015 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2015. – 157 с. : іл., табл. – Присвячена 110-річчю від дня народження відомого українського хіміка-аналітика академіка Анатолія Кириловича Бабка. – Бібліогр. в кінці ст.
995.
Кравченко Т.О. Телебачення як фактор формування громадської думки [Автореферат] : автореф. дис . ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015
996.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
997.
Миленька Г.Д. Теоретична спадщина Г.Е. Лессінга в контексті європейського культуротворення [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Миленька Галина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015
998.
Дєгтяр А.О. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної інфраструктури [Брошура] : метод. рек. / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь, Я.В. Календжян ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 40 с. – На обкл. прізвище 1-го авт.: Дегтяр. – Бібліогр.: с. 36-38. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
999.
Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2015
1000.
Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур [Автореферат] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,