Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
977.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
978.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
979.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
980.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
981.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
982.
Таврические чтения 2011. Актуальные проблемы истории парламентаризма [Книга] : междунар. науч. конф., [8 декабря 2011 года, г. Санкт-Петербург : сб. науч. статей] / [Г.Ю. Афанасьев и др. ; под ред. А.Б. Николаева] ; Межпарламент. Ассамблея государств - участников СНГ ; Центр истории парламентаризма. – Санкт-Петербург : [Центр истории парламентаризма], 2012. – 346, [2] с., [2] л. фотоил. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-5-904247-57-7
983.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
984.
Гумилев Л.Н. Так говорил Гумилев [Книга] : памятный календарь : 100 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева / Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; [сост. Фроловская Т.Л.]. – Астана : [ЕНУ имени Л.Н. Гумилева], 2012. – 289, [3] с. – ISBN 978-601-7400-19-4
985.
Берроуз Э. Тарзан [Книга] : приемыш обезьян ; возвращение в джунгли / Эдгар Берроуз ; [отв. ред. К.М. Баньковский ; ред. Н.Г. Краевская]. – Запорожье : Дайнэмик ; Российская культура, 1992. – 367, [1] c. : ил. – (Всемирная библиотека). – ISBN 5-7019-0086-X
986.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
987.
Понасенко А.В. Творчість Богдана Рубчака й естетика Нью-Йоркської групи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Понасенко Артем Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
988.
Луценко Н.А. Творчість особистості як основа культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Луценко Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
989.
Васильєв С.С. Театр і влада Франції у 1789-1794 роках. Еволюція відносин [Автореферат] : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Васильєв Сергій Сергійович ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнолог. ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012
990.
Дерябин Н.И. Тектонические циклы Земли и их металлогения [Книга] : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 110, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-2944-33-4
991.
Капелюшна Т.В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
992.
Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
993.
Поташнюк І.В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров"язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
994.
Віндюк А.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віндюк Андрій Валерійович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012
995.
Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Алєксєєв Олександр Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012
996.
Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища [Книга] : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
997.
Хахулина К.С. Теория государства и права в схемах и определениях [Книга] : учебное пособие / К.С. Хахулина, В.А. Малыга, И.В. Стадник ; М-во образования и науки Украины ; Донецкий нац. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 343, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 329-338. – ISBN 978-966-380-200-8
998.
Фединець В.О. Теорія і практика вимірювання температури газових потоків контактними методами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Фединець Василь Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
999.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
1000.
Рассомахін С.Г. Теорія і технології реалізації елементів сучасних комунікаційних протоколів фізичного і канального рівнів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рассомахін Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,