Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Філософія права і загальна теорія права [Журнал] : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
977.
Надольний І. Філософія. Суспільство. Культура [Книга] : (філософські стежини в модернізації українського суспільства: державотворчий та культуротворчий вимір) : відгуки на дисертаційні дослідження: 1971-2013 рр. / Іван Надольний ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККІМ, 2013. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-452-137-3
978.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
979.
Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Карлін ; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2004. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: л. 379-382. – ISBN 966-8251-30-Х
Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
980.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Книга] : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
981.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Книга] : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
982.
Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наукової установи, [4-7 жовт. 2011 р.] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-098-0
983.
Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку [Книга] : підручник / Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2012. – 338, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 328-332. - Термінол. словник: с. 314-327. – Бібліогр.: с. 333-334. – ISBN 978-966-483-607-1
984.
Єрмак О.І. Фінансовий облік - 1 (облік активів) [Книга] : навч. посібник / О.І. Єрмак. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Чернігів : Деснянська правда, 2009. – 313, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 306-308. – ISBN 978-966-502-458-3
985.
Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кузьмін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-189. – ISBN 966-364-308-0
986.
Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України [Книга] : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, С.М. Батіщева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 231, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 181-195. – ISBN 978-966-483-731-3
987.
Перес-Реверте Фламандская доска [Книга] = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
988.
Пискорский В.К. Флорентийский сборник [Книга] = Флорентійський збірник / В.К. Пискорский ; [упоряд. : Кеда М.К. и др.] ; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Нац. Нац. акад. наук Украины, Черниговский нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченко [и др.]. – Киев ; Москва ; Чернигов : ИВИ РАН, 2013. – 370, [2] с. : портр., фотоил. – Содерж.: К вопросу об изучении наследия В.К. Пискорского / Пичугина И.С., Новикова Е.А. ; Итальянская тема в творческом наследии В.К. Пискорского / Дятлов В.А., Кеда М.К. ; Матеріали В.К. Піскорського з історії Італії ; Мемуари та листування. – Библиогр.: с. 32-34, 146-149 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-392-7
989.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
990.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
991.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
992.
Лабунська С.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Книга] : монографія / Лабунська С.В., Курган Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-180. – ISBN 978-966-676-576-8
993.
Формування ресурсного потенціалу підприємств на основі кластерної регіональної моделі [Книга] : монографія / [В.М. Гончаров та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 259, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 235–259. – ISBN 978-966-493-702-0
994.
Кулько Т.В. Формування системи енергопостачання з урахуванням топологічного фактору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Кулько Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013
995.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
996.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
997.
Табенская Т.В. Химия для студентов-иностранцев [Книга] : учебник : [в 4 ч.] / Т.В. Табенская ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : ВПЦ "Киевский университет". – ISBN 978-966-439-439-7
998.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
999.
Табенська Т.В. Хімія для студентів-іноземців [Книга] : підручник : [у 4 ч.] / Т.В. Табенська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-434-2
1000.
Хранители памяти [Книга] : материалы к истории Декабристской секции при Гос. музее истории г. Санкт-Петербурга (1987-2012 гг.) / [сост. К.Э. Кузнецова ; отв. ред. П.В. Ильин ; предисл. А.Д. Марголиса]. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2012. – 447, [1] с. : фотоил., табл., портр. – К 25-летию Декабристской секции. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7422-3424-1
В библиотеку Киевского нац. ун-та им. Т.Г. Шевченко от
Декабристской секции Гос. музея истории Санкт-Петербурга

Кузнецова К.Э.
20.04.2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,