Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
77.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects = Аспекты публичного управления / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
78.
Ткач М.М. Багряні громи [Книга] : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
79.
Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий [Книга] : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
80.
Савчук М. Балет [Книга] : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7
У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
81.
Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
82.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
83.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
84.
Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки [Книга]. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
85.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ=Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
86.
Гойда А.Ю. Біле і чорне. Білоє @ чорноє [Книга] : русинські анекдоти, мальований гумор, вшиліякі фіглі : [карикатури, сміховинки] / Андрій Гойда. – Ужгород : Карпати, 2008. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-163-5
87.
Барчан В.В. Біля джерел [Книга] : до 60-річчя каф. укр. літ. УжНУ / Валентина Барчан ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний ун-т, 2004. – 159, [1] с. : іл., фот. – ISBN 966-7400-29-8
88.
Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
89.
Біологія і хімія в рідній школі [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
90.
Єрохін В.А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014
91.
Бура М.В. Біофізика сенсорних систем [Книга] : навч. посібник / М.В. Бура, Д.І. Санагурський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 191, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Слов. термінів: с. 170-182. - Покажч.: с. 183-189. – Бібліогр.: с. 190-191. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0144-2
92.
Валовий Т.С. Бог нагородив мене життям [Книга] : автобіограф. розповідь політ. в"язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавл. імені, яке замінили на каторжанський номер / Тадей Валовий. – Львів : [б. в.], 2014. – 155, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-2128-22-2
В прим. №1696175 дарчий напис: З повагою, від автора. Підпис. Львів 2015 р.
93.
Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Книга] : монографія / Ю.М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-617-607-628-5
94.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
95.
Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
96.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
97.
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Книга] : II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 листоп. 2014 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; [літ. ред. Л.М. Сила]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7496-59-3
98.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
99.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
100.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex