Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Мельник Л.Г. Екологічна економіка [Книга] = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
77.
Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
78.
Екологія грибів [Книга] : монографія / [Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчук, І.О. Дудка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 626, [2] с. : іл., фотоіл. – Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 455-627. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0050-6
79.
Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Книга] : навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – 4-те вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-680-328-6
Вчення про біосферу. Уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини
80.
Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод [Книга] : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-47-6
81.
Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод [Книга] : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-48-4
82.
Економіка підприємства [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
83.
Нікола С.О. Економіка соціальних служб [Книга] : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
84.
Експозиція "Тарас Шевченко - Божественне покликання" [Брошура] / М-во культури України, Нац. музей Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 29 с. : фотоіл., портр. – Без тит. л.
85.
Вергунов В.А. Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні [Брошура] : наукова доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. : іл., табл.
86.
Комарницький М.Я. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії [Книга] : навч. посібник / М. Комарницький, В. Андрійчук, І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 281, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 271-279. – ISBN 978-617-10-0054-4
87.
Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) [Книга] : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
88.
Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії - запорука досягнення стратегічних цілей [Брошура] : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред. І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-61. – ISBN 978-966-2961-83-6
89.
"Євангеліє від Тараса": промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті [Книга] = "Gospel of Taras": speeches at the soirees in honour of Taras Shevchenko at Lviv university / М-во освіти і науки України ; Львів нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: Гарасим Л., Василькевич Г. ; наук. ред. Салига Т.Ю.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 201, [3] с. : портр. – Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0108-4
Зміст: "Partia decori civibus educandis". Ювілейна промова на Урочистій Академії з нагоди 350-ліття Університету / І. Вакарчук ; Тарас Шевченко і його поетичний світ / В. Івашків ; Шевченко і ми / Т. Салига ; Слово про Шевченка / М. Ільницький ; Категорія "національний письменник" і Тарас Шевченко / І. Денисюк ; Феноменологічний аспект категорії читача в творчості Тараса Шевченка / М. Зубрицька ; "А слава - заповідь моя !" / Р. Іваничук ; "Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило ... (Поетичний культ слова у творчості Тараса Шевченка)" / А. Скоць ; Тарас Шевченко: художні універсали української державності / Я. Гарасим ; Тарас Шевченко і тотожність української літературної традиції / Б. Криса ; "Тії незримії скрижалі незримим писані пером ..." / Т. Пастух ; Шевченко і святий Августин / І. Калинець ; Світ правди Тараса Шевченка і ми / А. Карась ; Оберіг Шевченкового слова / І. Яремчук ; Шевченкове слово на сторожі нації / В. Будний ; Проблема вибору в творчості Тараса Шевченка / Л. Сеник; Апостол нації / С. Пилипчук ; "Огнисті інвективи "Шевченкових" вольних дум" / Я. Гарасим ; Українська мрія Тараса Шевченка / В. Панченко ; Воскресла нація Різдвом Твоїм, Пророче ! / Я. Гарасим
90.
Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права [Книга] / А.А. Пухтецька ; [відп. ред. Авер"янов В.Б.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2010. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-77-1
91.
Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття [Книга] : доп. Групи видат. осіб Ради Європи / Council of Europe ; [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ.: Г. Лелів, М.М. Комарницький, Г. Сташків]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-108 та в підрядк. прим. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-10-4
92.
Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука [Книга] : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-459-7
93.
Шевельов Ю. З історії незакінченої війни [Книга] / Юрій Шевельов ; упоряд.: Оксана Забужко, Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 468, [4] с. : портр. – Ім. покажч.: с. 458-468. – Бібліогр. в прим.: с. 451-457. – ISBN 978-966-518-519-2
94.
Ганюшкін О.Г. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел [Книга] : (теорія груп) : для студ. мат. ф-ту / О.Г. Ганюшкін, О.О. Безущак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, випр. – Київ : Київський університет, 2007. – 103 с. : табл. – Бібліогр.: с. 103
В пр. № 1690036 відсутня велика кількість сторінок.
95.
Злобін Ю.А. Загальна екологія [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2014. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-680-060-8
96.
Кулешов С.Г. Загальне документознавство [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Г. Кулешов ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 122, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-122 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-603-8
97.
Закон України "Про безоплатну правову допомогу" [Брошура] : за станом на 10 лип. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 23, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-952-3
98.
Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" [Брошура] : за станом на 18 верес. 2014 р. : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 30, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-955-4
99.
Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" [Брошура] : за станом на 10 черв. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 12, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-940-0
100.
Закон України "Про державну допомогу суб"єктам господарювання" [Брошура] : за станом на 21 серп. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 19, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-941-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,