Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000-
77.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000-
78.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000-
79.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
80.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
81.
Щербик В.В. Алгебра молекул живой материи [Книга] / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Київ : ДІА, 2013. – 159, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7015-09-2
82.
Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
83.
Аналіз і пілотаж публічної політики [Книга] : (пер. з фр.) / Пітер Кньопфель, Корін Ларю, Фредерік Варон, Наталія Малишева ; [пер. з фр. І.С. Микитин] ; Вищ. Ін-т публ. управління Швейцарії. – Київ : Алерта, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 415-419. – Бібліогр. с. 395-414. – ISBN 978-617-566-003-4
Дарчий надпис іноземною мовою.
84.
Батько Ю.М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої мікроскопії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Батько Юрій Мирославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
85.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
86.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
87.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
88.
Бойко Л.С. Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними відсіками розгортних поверхонь [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.01.01 / Бойко Лев Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
89.
Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів [Книга] = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2
Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
90.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отд-ние РАН ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
91.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
92.
Яковенко А.С. Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яковенко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
93.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public Administration Aspects / Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
94.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public Administration Aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-
95.
Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны [Книга] / А.Н. Шарковский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Аннот. парал. рос., укр. - Предм. указ.: с. 316-319. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1292-9
96.
Аудит оподаткування підприємств [Книга] : навч. посіб. / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О.А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-45-3
97.
Борча М.Д. Багатохвильові спектри розсіяння X-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Борча Мар"яна Драгошівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
98.
Банківська система [Книга] : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 554, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 530-546 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-813-5
99.
Безпека інформації [Журнал] = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
100.
Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex