Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях [Книга] / Вікторія Ярош ; [передм. Ковтун А.А.]. – Київ : Успіх та кар"єра, 2013. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-2082-15-9
77.
Константинов В.М. Зоология позвоночных [Книга] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 032400 "Биология" / В.М. Константинов, С.П. Шаталова. – Москва : Владос, 2004. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 520-521. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01293-2
78.
Ігрові технології на уроках української мови [Книга] : 5-8-й класи / [Біт-Давід М.Е. та ін. ; упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г. Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 115, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 3. - На тит. арк. зазнач. також: Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-03-6
79.
Толкачова Л. Інтерактивні прийоми у вихованні [Книга] / Лідія Толкачова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [2] с. – Сер. засн. в 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-740-6
На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Класний керівник. Бібліотека ; Сучасна школа України. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека ; Завуч. Бібліотека ; Соціальний педагог. Бібліотека ; Психолог. Бібліотека
80.
Історія генетики в Україні [Книга] / Кунах В.А. [та ін.]. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2009. – 139, [1] с., [4] арк. фотогр. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-306-149-2
81.
Історія української культури [Книга] : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
82.
Історія України в особах: Козаччина [Книга] / [Горобець В.М. та ін.]. – Київ : Україна, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-420-2
83.
Ковтонюк Д.А. К теории отображений классов Соболева и Орлича-Соболева [Книга] / Д.А. Ковтонюк, Р.Р. Салимов, Е.А. Севостьянов ; под. общ. ред. В.И. Рязанова ; Нац. акад. наук. Украины, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 302, [2] с. – Предм. указ.: с. 301-303. – Библиогр.: с. 276-300. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1325-4
84.
Каталог деревних рослин [дендрологічного парку "Олександрія" НАН України] : довідник / [Бойко Н.С. та ін] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 64 с. – На тит. арк. лише: Каталог деревних рослин. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54. - Покажч.: c. 55-60
85.
Дойко Н.М. Каталог трав"янистих рослин Державного дендрологічного парку "Олександрія" Національної академії наук України [Книга] : довідник / [Дойко Н.М. та ін.] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 65, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-52
86.
Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія [Книга] : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
87.
Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію [Книга] / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
88.
Компьютерные информационные системы и хранилища данных [Книга] : толковый словарь / А.Г.Додонов [и др.] ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Феникс, 2013. – 553, [1] с. – Библиогр.: с. 547-553. – ISBN 978-966-136-080-7
В словарь вошли основные термины, используемые в области компьютерных информационно-аналитических систем, а также понятия и определения, применяемые в со-временной компьютерной литературе и в информационных сообщениях, публикуемых на тематических веб-сайтах. Приведена трактовка терминов, использующихся при разработ-ке и применении глобальных и корпоративных информационно-аналитических систем. Для специалистов в области информационных технологий, аспирантов и студентов старших курсов.
89.
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2006-2010 [Книга] : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О.В. Михайлова ; ред. Т.С. Кудласевич ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2012. – 123, [1] с. – Імен покажч.: с. 103-115. - Геогр. покажч.: с.116-118. - Покажч. установ: с. 119-123. – ISBN 978-966-2622-09-6
90.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Камінська О.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)). – ISBN 978-617-00-1369-9
91.
Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології [Книга] / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
92.
Шапочка І.В. Курс лекцій з алгебри [Книга] : навч. посібник / Ігор Шапочка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2013. – 220, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 218-220. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-2095-79-1
93.
Вершигора П.П. Люди с чистою совістю [Книга] : спогади / П.П. Вершигора ; [передм. В.І. Денисенка ; упорядкув. О.В. Лісовського]. – Київ : Україна, 2013. – 739, [4] с. : портр. – На авантитулі: 70-річчю визволення України від фашистських загарбників присвячується. – ISBN 978-966-524-415-8
94.
Бізбіз Т.О. Людина і світ. 11 клас. Дидактичні матеріали [Книга] : стандартний, академічний та профільний рівні / Т.О. Бізбіз. – Харків : Основа, 2013. – 107, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 7 (115)). – ISBN 978-617-00-1807-6
95.
Маланюк Є. Малоросійство [Книга] : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
96.
Скуратівський В.Т. Мамина молитва [Книга] : [повісті, новели, есеї] / В. Скуратівський ; [передм. Ярини Скуратівської]. – Київ : Гетьман, 2013. – 503, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-05-1
97.
Материалы Бакинского международного гуманитарного форума [Книга] = Materials of the Baku international humanitarian forum : 4-5 окт. 2012 года. – Баку : [б. и.], 2012. – 544 с. : табл. – На тит. л. также: "XXI век: надежды и вызовы" .- Текст азерб., рус. и англ. – Библиогр. в конце ст.
98.
Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" [Книга] : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф.; М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [відп. за вип. Горчинський О.Д.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 126, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-77-63-2310-X
99.
Мельниченко В.Ю. Микола Гоголь у Москві [Книга] : автор. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2013. – 542, [1] с. : ил., портр. : іл., портр. – Частина тексту рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0658-6
100.
Бабенюк Ю.Д. Мікробіологія [Книга] : навч. посібник / Ю.Д. Бабенюк, А.Ф. Антипчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2010. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-388-320-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,