Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Книга] : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
77.
Подопригора Н.В. Математичні методи фізики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 299, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-294
78.
Гоголь Н.В. Мертвые души [Книга] : поэма / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 474, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 465-474. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6031-0
79.
Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
80.
Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта [Книга] : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
81.
Медицька М.С. Мирослава [Книга] : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
82.
Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи [Книга] / Иван Бунин ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 311, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 307-310. - Назв. на обл. отлич. от назв. на тит. л. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6047-1
83.
Міжнародна заочна конференція "Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки" [Книга] : матеріали / Центр наукових публікацій. – Київ : Центр наукових публікацій
84.
Міжнародна заочна конференція "Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки" [Книга] : матеріали / Центр наукових публікацій. – Київ : Центр наукових публікацій
85.
Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації [Книга] / Баранцев П.П. – Наукове вид. – Київ : НОМУРО, 2012. – 103, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 81-101. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-97213-0-3
86.
Маергойз Л.С. Многочлены Чебышева с нулями на окружности и смежные вопросы [Брошура] : препринт / Л.С. Маергойз, Н.Н. Рыбакова ; М-во образования и науки РФ ; Сибир. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 26, [2] с. – Библиогр.: с. 24-26. – ISBN 978-5-7638-2520-6
87.
Мулярчук Є.І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика [Книга] : [монографія] / Євген Мулярчук ; [відп. ред. В.А. Малахов] ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2012. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-02-6561-5
88.
Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу [Книга] : посіб. для вчителя / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2012. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1621-8
89.
Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України [Книга] / В.В. Нартов. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 317, [3] с. – Бібліогр.: с. 313-314. – ISBN 978-966-343-700-2
90.
Розсоха О.О. Нація [Книга] / Розсоха Олександр. – Сімферополь : Доля, 2012. – 343, [1] с. – ISBN 978-966-366-584-9
91.
Огієнко В.В. Наш родич Іван Огієнко [Книга] / Віра Огієнко. – Львів : Кобзар, 2011. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-168-1
92.
Шевело Л. Незабутнє [Книга] : [поетична збірка] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2012. – 107, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: Лідія Шевело (Худаш Л.С.). - На тит. арк.: Доктору філол. наук, професору Худашу Михайлу Лукичу присвячую / Автор. – ISBN 966-559-178-9
93.
Шеремеев Е.Е. Николай Петрович Пашенцев (1921-2011): искусство публично мыслить [Книга] : научное историко-документальное изд. / Е.Е. Шеремеев ; [науч. ред. Параманов В.Н.]. – Самара : Ас Гард, 2012. – 512, [4] с. : ил. – Приложения: с. 485-510. – ISBN 978-5-4259-0182-8
94.
Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-397. – ISBN 978-966-676-523-2
95.
Ой були ми на весіллі [Книга] : весільні пісні Західного Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. Кузьми Смаля. – Львів : Кобзар, 2012. – 179, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-559-183-5
96.
Кирилюк О.С. "Ой, кум до куми залицявся..." [Книга] : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурологічна розвідка / О.С. Кирилюк ; НАН України, Південний наук. центр ; Центр гуманітарної освіти, Одеська філія ; Т-во "Знання" України, Одеська обл. організація. – Одеса : ІНВАЦ, 2011. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 966-96048-7-7-01
97.
Розов А.К. Оптимальные правила остановки и их применение [Книга] / А.К. Розов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 234, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-7325-099-1
98.
Вервейко Л.В. Основи науки про мову [Книга] : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
99.
Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник [Книга] : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
100.
Пепа В.І. Пам"ять української душі [Книга] : нариси із сиводавнини / Вадим Пепа. – Київ : ПП Балюк І.Б., 2012. – 190, [2] с. – ISBN 978-617-530-151-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,