Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Книга] / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 209, [1] с. – На корінці зазнач.: 1. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-966-2462-50-0
77.
АПК: экономика, управление [Журнал] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
78.
Археологія давніх слов"ян [Книга] : дослідження і матеріали. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2004. – 335, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-02-3186-5
79.
Атлас социально-экономического развития Юга России [Книга] : информация и аналитика для менеджеров, инвесторов, предпринимателей, рук. органов гос. и муницип. управления, науч. сотрудников, преподавателей и студ. высш. школы / [А.Ю. Архипов и др. ; редкол.: В.А. Алешин и др. ; рук. проекта, науч. ред. А.Г. Дружинин] ; Южный федер. ун-т, Северо-Кавказ. науч.-исслед. ин-т экон. и социальных проблем. – Москва : Вузовская книга, 2011. – 142, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-9502-0619-1
80.
Эткинд Е. Барселонская проза [Книга] / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 241, [3] с., [6] л. фот. – Имен. указ.: с. 229-240. – ISBN 978-617-587-089-1
81.
Бассейн реки Днестр [Книга] = Dniester River Basin : environmental atlas : экологический атлас / [Респ. Молдова, Агентство "Апеле Молдовей" [и др.] ; Украина, Гос. агентство водных ресурсов Украины, Днестровско-Прутское бассейновое упр. водных ресурсов; сост. : О. Лысюк [и др.] ; пер. на англ. И. Сыродоев ; концепция: Г. Сыродоев и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2012. – 45, [8] с. : цв. ил., карты, табл., диагр., граф. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-2-940490-12-7
82.
Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 [Книга] = Bastion and Baturyn. Documents and materials for history in Yaroslav, Liubachiv and Tomashiv region in 1944-1947 : док. та матеріали / упоряд.: Мирослав Іваник, Михайло Бохно ; [ред. тому Ірина Лонкевич]. – Торонто ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 626. [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 579-626. – Бібліогр.: с. 568-571 та в підрядк. прим. – (Архів Закерзоння / ред. Мирослав Іваник ; т. 1). – ISBN 978-617-607-212-6
83.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
84.
Безпека інформації [Журнал] = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
85.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
86.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
87.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
88.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
89.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
90.
Курков А. Бікфордів світ [Книга] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2013. – 377, [4] с. – ISBN 978-966-03-6523-0
91.
Біологія індивідуального розвитку тварин [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
92.
Біологія та валеологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
93.
Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... [Книга] : мій додаток до 1-го т. Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Вид. 2-ге, доп. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 853, [3] с. – Покажч. проілюстр. слів: с. 767-823. - Покажч. імен: с. 824-852. - Зміст та анот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-657-008-0
94.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
95.
Галущак М.О. Будівельна фізика [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.О. Галущак, Б.М. Рувінський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. заг. та приклад. фізики. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-182-7
96.
Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність [Книга] : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко [та ін.] ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко [та ін.]] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
97.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
98.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
99.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
100.
Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Книга] : аналіт. доповідь / [Молдован О.О. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-287-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex