Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
77.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования: указатель литературы. – Москва
78.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
79.
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Книга] : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
80.
Біоресурси і природокористування [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
81.
Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
82.
Благородний вимір наукового подвижництва [Книга] : збірник наукових праць / Борисова Л.М. [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
83.
Большой атлас Казахстана [Електронний ресурс. Відеозапис] / МФГС. – [ Б. м. ] : Феория, 2012. – 1 DVD-ROM. – Систем. требования : MS Windows 2000, XP, Windows 7, операт. пам. не менее 500 МВ, видеокарта с об. пам. не менее 128 МВ, оптич. накопит.: DVD-привод, устр. ввода: клавиат. и мішь.-Загл. с этикетки видеодиска
84.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
85.
Брестская крепость. Война и мир [Книга] / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
86.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
87.
Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі [Журнал] / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ : Компанія ВАІТЕ. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6282 (Вип. 6)
88.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
89.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
90.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
91.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
92.
Новосад Н.О. В"їзний туризм України: суспільно-географічний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Новосад Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012
93.
Валентин Степанович Підгорський [Книга] : [біобібліографія] / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; [авт. вступ. ст. Н.К. Коваленко ; укл. : О.В. Андрієнко, Л.А. Хоменко]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 128 с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-188-5
94.
Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
95.
Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
96.
Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012
97.
Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
98.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
99.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 2. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
100.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржаунай універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,