Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
77.
Молинь В.Д. Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Молинь В.Д. ; МОНУ ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2011
78.
Павлюк Я.В. Нелінійна повзучість та релаксація в"язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Павлюк Я.В. ; НАНУ ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2010
79.
Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волков С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
80.
Дяк Р.П. Нормативно-технічні засади автоматизації метрологічної перевірки теплолічильників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Дяк Р.П. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
81.
Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
82.
Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
83.
Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
84.
Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
85.
Наконечний Т.І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Наконечний Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
86.
Чуйков А.Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуйков А.Ю. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
87.
Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
88.
Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
89.
Чухрай Л.О. Пам"ятки давньої культури в контексті збереження культурної спадщини України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чухрай Л.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
90.
Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
91.
Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
92.
Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011
93.
Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
94.
Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
95.
Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
96.
Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
97.
Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
98.
Стреляний В.І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стреляний В.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
99.
Лі Юхао Правові основи співробітництва КНР і ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лі Юхао ; КНУТШ. – Київ, 2011
100.
Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець ХVІІІ - перші десятиліття ХХ ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,