Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Геоінформаційні технології в надрокористуванні (на прикладі ГІС K-MINE) [Книга] = Geoinformation technologies in subsurface management (by the example of K-MINE geoinformation system) / Г.І. Рудько [та ін.] ; за ред. : Рудька Г.І., Назаренка М.В. ; Держ. комісія України по запасах корис. копалин ; Наук.-вироб. підприємство "Кривбасакадемінвест". – Київ : Академпрес, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 320-330. – ISBN 978-966-7541-12-5
77.
Добровольський О.В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки й Латинської Америки та інтереси України [Книга] / Олексій Добровольський. – 2-ге, доп. вид. – Київ : Пульсари, 2008. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197-199. – ISBN 978-966-2171-22-8
78.
Геракл [Книга] : дванадцять подвигів Геракла : [для мол. шк. віку]. – Київ : Епсілон, 2007. – 54, [10] c. – Сер. засн. у 2004 р. – (Міфи і легенди Греції : в 7 кн. ; кн. 4 ; Програма "Українська книга"). – ISBN 978-966-2956-02-3
79.
Глобальная социально-экономическая география [Книга] : сборник научных трудов памяти Н.В. Алисова / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. глобальных процессов, Географический фак., Каф. географии мирового хозяйства ; под ред. Н.А. Слуки. – Москва ; Смоленск : Ойкумена, 2011. – 272 с. : илл. – ISBN 5-93520-070-8
80.
Голодомор 1932-1933 років: злочин влади - трагедія народу [Книга] : документи і матеріали / Держ. ком. архівів України ; Центральний держ. архів громад. об"єднань України ; [редкол.: О.А. Удод (голова), С.В. Кульчицький, В.С. Лозицький та ін. ; упоряд.: В.С. Лозицький (кер.), О.В. Бажан, С.І. Власенко та ін.]. – Київ : Генеза, 2008. – 504 с. : іл. – На обкладинці кн. інша назва: Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади - трагедія народу. – Бібліогр.: с. 482-498. – ISBN 978-966-504-876-3
81.
Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка [Книга] = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
82.
Грані мов і культур [Книга] : [збірник статей, присвячений ювілею Миколи Олексійовича Луценка]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 230 с. – До 60-річчя з дня народження доктора філол. наук, професора Миколи Олексійовича Луценка. – Бібліогр.: с. 208-228
83.
Громадський моніторинг Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (до 2010 р.) [Книга] : мережа "Жіночий консорціум України" / [Л. Магдюк та ін ; Прогр. "Верховенство права" Міжнар. фонду "Відродження" ; Жіночий консорціум України]. – Київ, 2011. – 68 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
84.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
85.
ГУАМ - политика, экономика, культура [Книга] = GUAM - politic, economic, culture : международный издательский проект / [авт.-сост. изд. Вадим Болгов ; над вып. работали: А. Загоруйко, В. Кияниченко, И. Кожедуб и др. ]. – Киев : Укр. конфедерация журналистов ; Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа. – ISBN 978-966-1641-20-3
86.
Демократичне поліціювання [Книга] : збірка наукових статей / за ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна ; наук. ред. О.В. Тягло. – Львів : Астролябія, 2011. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-76-4
87.
Айдачич Д. Демони і боги у слов"янських літературах [Книга] : зб. наук. статей / Деян Айдачич ; КНУТШ ; [перекладачі: Н. Білик, О. Кривоніс, Л. Маркевич та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-411-3
88.
Гурковський В.І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика) [Книга] : монографія / Гурковський Володимир Ігорович. – Київ : Наукова думка, 2010. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-394. – ISBN 978-966-6756-647-6
89.
Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера [Книга] / А.В. Батаршев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 368 с. : илл., табл. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-484-8
90.
Дмитрий Гаврилович Топчий [Книга] / Находкин Н.Г. [и др.] ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 60 с. : фотоилл. – (Выдающиеся воспитанники)
91.
Желязны Р. Долина проклятий [Книга] : фантастика / Р. Желязны ; [пер. с англ. В. Баканова]. – Москва : Booh chamber international, 1990. – 86, [10] с. – ISBN 5-85020-024-X
92.
Дотримання прав національних меншин в Україні [Книга] / [ред. : Л. Кудіна, С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літерат. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 156 с. + Додатки: с. 139-153. – Бібліогр.: с. 154
93.
Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля [Книга] : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
94.
Олійник Я.Б. Економічна та соціальна географія [Книга] : сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 66 с. – Бібліогр.: c. 63-65. – ISBN 978-966-95774-6-7
95.
Економічні системи [Книга] : монографія / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Львівська комерційна академія. – ISBN 978-617-602-010-3; 978-617-602-009-7
96.
Моїсєєв О.М. Експертні технології [Книга] : теорія формування і практика застосування : монографія / О.М. Моїсєєв ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Апостіль, 2011. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-420 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2517-01-9
97.
Курганський В.М. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин [Книга] : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-439-352-9
98.
Євген Казимирович Нахлік [Книга] : біобібліографічний покажчик : до 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України ; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. А.І. Швець]. – Львів : Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2011. – 354, [2] с., [12] арк. фот. – (Бібліографічна серія ; вип. 5). – ISBN 978-966-02-5920-1 (вип. 5)
99.
Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку [Книга] / В.В Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Миронова. – Київ : Знання, 2010. – 95 с. – (Бібліотечка т-ва "Знання". Сер. "Міжнародна" ; №5). – ISBN 978-966-346-867-9
100.
Мокрицький Г.П. Житомир [Книга] : фотопутівник : [ілюстрований путівник-довідник] / Георгій Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с. : фотоіл. – Книга укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 988-690-105-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,