Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Гаврилів О. Берег і брід [Книга] : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
77.
Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга [Книга] = Das bereshaner gymnasium = Gimnazjum berezanskie = Berezhany gymnasium. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2007. – 1028 с. – ISBN 978-966-8650-55-0
78.
Коряковцева Н.А. Библиотеки вуза: корпоративный аспект [Книга] : монография / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. – 192 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 121). – ISBN 978-5-8167-0030-6
79.
Вірченко Н.О. Бібліографія праць [Книга] / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
80.
Юхновський І.Р. Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок [Книга] : за матеріалами кандидатської дисертації І.Р. Юхновського. – Львів : Євросвіт, 2010. – 168 с. – (З джерел фізичної науки). – ISBN 978-966-8364-55-6
81.
Біо-бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Центру українознавства філософського факультету (1992-2009) [Книга] / КНУТШ ; [за заг. ред. М.І. Обушного ; упоряд.: Л.М. Кирик, Л.О. Павелковська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 132 с.
82.
Біобібліографія Інституту журналістики [Брошура] / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіст. – (Бібліографія Інституту журналістики ; Вип. 1)
83.
Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконіі Бердянщини [Книга] : монографія / В.О. Горпинич ; МОНУ ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; НДЛабораторія фольклору, говорів і літ. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. – 320 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 35). – ISBN 978-966-8050-66-4
84.
Борис Васильович Год [Книга] : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
85.
Буковина. По неповторних місцях [Книга] = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, доп.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
86.
Єпіфанов А.О. Бюджет України [Книга] : монографія : у двох книках / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-61-8
87.
Єпіфанов А.О. Бюджет України [Книга] : монографія : у двох книгах / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-62-5
88.
В объективе война 1941-1945 [Книга] = War through the camera lens : фот. советских и иностран. кор. из собрания РГАКФД / [М-во культуры РФ, Федеральное архивное агенство, РГАКФД] ; [сост. : Денисова Л.А., Лебедева Е.Н.] ; [отв. сост. Колоскова Е.Е.] ; [редкол. : Ананьич Б.В. и др.]. – Санкт-Петербург : Лики России, 2009. – 352 с. – ISBN 978-5-87417-299-2
89.
Чугаєв О.А. Валютні кризи на межі XX-XXI століть [Книга] : монографія / О.А. Чугаєв. – Київ : Леся, 2007. – 416 с. – До 175-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8126-61-0
90.
Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА [Книга] / Віталій Манзуренко, Олександр Іщук. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. – 80 с. – (Українські військові формування XX століття. Події, персоналії, документи). – ISBN 978-966-2096-44-6
91.
Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы [Книга] : монография / Юрий Тесля. – Киев : Маклаут, 2010. – 255 с. : ил., цв. ил., табл. – ISBN 978-966-2200-06-5
92.
Вірченко Н.О. Велет української математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
93.
Великая война и Великая Победа народа [Книга] : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
94.
Великая война и Великая Победа народа [Книга] : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
95.
Великая Отечественная война [Книга] : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4

96.
Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания [Брошура] / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
97.
Великая Отечественная война. Юбилейное издание [Книга] / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9

98.
Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Книга] : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-534-5
99.
Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Книга] : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-545-1
100.
Куртева А. Вечных истин зов [Книга] : сборник стихотворений / Анна Куртева. – Киев : Азимут-Украина, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1541-04-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,