Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Большевизм і визвольна боротьба [Книга] : (збірка статтей). – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – 461, [ 3 ] с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 5)
77.
Борис Михайлович Гончар [Книга] : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
78.
Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 [Книга] = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
79.
Хильдебранд Э. Босиком [Книга] = Barefoot / Элин Хильдебранд ; [ пер. с англ. В. Тома ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 480с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0145-6
80.
Ларина О. Брэвиченские курганы [Книга] / Ольга Ларина, Игорь Манзура, Василий Хахеу ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т Культурного Наследия АН Молдовы, 2008. – 130 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 2). – ISBN 978-9975-9693-1-4
81.
Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-529-198-5
82.
Буковина [Книга] = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
83.
Матвіїв М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. ; МОНУ. – Вид 2-е, стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. – (Бухгалтерія). – ISBN 966-8568-27-3
Навчальний посібник для студентів, бухгалтерів, фермерів, та контрольних органів.
84.
В венке народов Эстонии [Книга] : учебно-информационное пособие. – [ Б. м. ] : Disantrek, 2002. – 124 с. : илл. – Книга- "перевертыш". Переплетена с кн.: Eesti rahvastiku lilleparjas
85.
Сагайдачний П. В його тіні [Книга] : Симон Петлюра в історії українського народу / Петро Сагайдачний. – Ню Йорк : Українське вид-во, 1951. – 64 с.
86.
Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... [Книга] / Петро Григоренко. – Нью-Йорк : Детинец, 1981. – 845, [ 2 ] c. : илл., портр. – (Библиотека "Детинца" ; № 2)
87.
Шишкан К.Б. В поисках параллельных миров [Книга] : русская подрастково-юношеская проза Молдовы конца 20-го столетия - начала эры Интернет-поколения / Константин Шишкан ; АН Молдовы ; Институт культурного наследия. – Кишинев : Бизнес-элита, 2008. – 292 с. – ISBN 978-9975-9693-2-1
88.
Кравченко Л. Василь Стус - інтерпретатор поезії Р.М. Рільке [Книга] : монографія / Леся Кравченко ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-7996-67-3
89.
Буриан А.Д. Введение в дипломатическую практику [Книга] / Александр Буриан ; Ин-т истории, гос-ва и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 416 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70735-0
90.
Буриан А. Введение в теорию международных отношений [Книга] : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоция международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 288 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-756-5
91.
Дудко Ф. Великий гетьман [Книга] : історичний роман / Федір Дудко. – 3-є, виправл. авт. вид. – Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948. – 216 с.
92.
Леонов Л.М. Взятие Великошумска [Книга] / Л.М. Леонов. – М, 1944. – 176с.
93.
Гарматюк А.П. Вибрані сміхотвори [Книга] : Сатира та гумор : вірші / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 414 с. – ISBN 966-8413-78-4
94.
Дроздова О.В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини 19 - початку 20 століття [Книга] : монографія / О.В. Дроздова ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-184-012-5
95.
Шевченко В.О. Видатний український картограф [Книга] : до 100-річчя від дня народження А.С. Харченка / Шевченко В.О., Палієнко Л.О., Любченко В.Є. – Київ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – 120 с. : фот. – ISBN 978-966-2024-20-3
96.
Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі [Книга] / І.В. Сергієнко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-360-084-0
97.
Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Людмила Чекаленко ; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : LAT&K, 2010. – 340 с. – ISBN 978-966-2944-46-4
Розглядається процес становлення і розвитку зовнішньої політики суверенної Української держави. У порівняльно-правовому і історико-політологічному плані аналізуються актуальні і проблемні питання зовнішньої політики України.
98.
Вища математика [Книга] : збірник задач : навч. посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав, В.І. Дев"ятко, К Р. та ін.] Клименко; Дубовик В.П. [ та ін. ] ; за ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : А.С.К., 2003. – 480 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-321-9
99.
Кавафіс К. [Вірші, яких зреклися [Книга] / К.П. Кавафіс ; передмова : Маріос Маркідис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 67 с. – Видання новогрецькою мовою
100.
Гуменна Д. Вічні вогні Алберти [Книга] = Eternal flames of Alberta / Докія Гуменна. – Едмонтон : Видано заходом Петра А. Пауша, 1959. – 183, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,