Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян [Книга] : учеб. пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный / Н.В. Баско. – Москва : Русский язык [и др.], 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-88337-095-2
77.
Зовнішня торгівля України [Книга] = Внешняя торговля Украины = Ukraine"s foreign trade : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за випуск А.О. Фризоренко ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 108 с.
78.
Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2007 році [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. А.О. Фризоренко ]. – Київ : Держкомстат України
79.
Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2007 році [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. А.О. Фризоренко ]. – Київ : Держкомстат України
80.
Зовнішня торгівля України товарами у 2007 році [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. А.О. Фризоренко ]. – Київ : Держкомстат України
81.
Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана [Книга] / Е.П. Блаватская. – Киев : Муза, 1991. – 280 с. : ил. – Печатается по изданию: Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. - СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. – (Из частных собраний). – ISBN 5-7707-1377-1
82.
Историческая наука в 20 веке. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва : Простор ; Анабасис, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-900451-32-9
Рассмотрена историческая наука ХХ века в ведущих странах Европы и Америки
83.
Борейко В.Е. История охраны дикой природы в США [Книга] / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2008. – 80 с. – (История охраны природы ; Вып. 33). – ISBN 978-966-581-967-7
84.
Аверьянова Г.Н. История России в зеркале русского языка [Книга] : книга для чтения (продвинутый этап) / Г.Н. Аверьянова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 334, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 327-332. – ISBN 5-88337-090-X
85.
Алленов М. История русского искусства [Книга] : [в 2 т.] / Михаил Алленов, Лев Лифшиц. – Москва : Белый город. – ISBN 9785-7793-12615
86.
Алленов М.М. История русского искусства [Книга] : [ в 2 т.] / Михаил Алленов, Лев Лифшиц. – Москва : Белый город. – ISBN 9785-7793-12622
87.
Минералов Ю.И. История русской литературы 18 века [Книга] : [ учебное пособие ] / Ю.И. Минералов. – Москва : Высшая школа, 2007. – 384с. – ISBN 978-5-06-005317-3
88.
Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала 20 века) [Книга] : учебное пособие для высшей школы / К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин. – Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2002. – 480 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-88687-112-8; 5-8291-0160-7
89.
Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька [Книга] : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Вінниця : [Б. в.], 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
90.
Андрющенко М.Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення [Книга] : монографія / Марія Андрющенко. – Київ : Щек, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-2031-03-4
91.
Інформаційний простір України [Книга] : словник-довідник законодавчих термінів / МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т української філології ; [ автор-укладач Я.О.Чепуренко ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-188-002-2
92.
Історик Іван Гуржій у колі рідних і колег. Спогади, документи, статті про вченого [Книга] / [ автор-упорядник Гуржій О.І. ; відп. ред. Бушин М.І. ]; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2008. – 335 с. : іл. – ISBN 978-966-8120-63-6
93.
Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни [Книга] / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
94.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку [Книга] : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-012-4
95.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку [Книга] : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-001-9
96.
Мегела І. Історія давньогрецької літератури [Книга] : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8387-41-4
97.
Тимошик М.С. Історія одного журналістського курсу [Книга] : в мемуарах, щоденниках, інтерв"ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина Таран. – Київ : Наша культура і наука, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-7821-46-3
98.
Історія української літератури 20 століття [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
99.
Казьмирчук М.Г. Історія України [Книга] : підручник для вищих навчальних закладів / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Кафедра української історії та етнополітики. – Київ : Цимбаленко Є.С., 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-96992-7-5
100.
Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) [Книга] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,