Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Пашко А.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Пашко Анатолій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
952.
Тютюник В.В. Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в регіонах України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Тютюник Вадим Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015
953.
Даниленко Л.В. Стильова еволюція графічного дизайну Великої Британії другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Даниленко Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
954.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
955.
Афанасьєв М.В. Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування [Книга] : монографія / М.В. Афанасьєв, Т.І. Салашенко. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 282, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-216. – ISBN 978-966-676-554-6
956.
Томчук О.В. Структура рідинних систем на основі детонаційних наноалмазів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Томчук Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
957.
Сидоренко О.А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидоренко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015
958.
Александрова Т.Є. Структурно-параметричний синтез високоточних цифрових систем наведення і стабілізації танкового озброєння [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Александрова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
959.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ. – ISSN 2306-4323
960.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
961.
Судова влада в Україні [Книга] : історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / [В.С. Бігун та ін.] ; за ред. І.Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Ковецького, Міжнар. асоц. істориків права. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1458-9
962.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
963.
Судово-медична експертиза [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
964.
Судово-медична експертиза [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
965.
Судово-медична експертиза [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
966.
Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2015
967.
Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
968.
Миронова Т.В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
969.
Борисенко В.Й. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст.) [Книга] : монографія / В.Й. Борисенко, А.В. Тарасов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2013. – 216, [2] с. – Імен. покажч.: с. 203-210. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7104-16-1
У пр. № 1700246 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів у дар! Підпис. 20.Х.15 р.
970.
Сайковська О.Ю. Сучасна болгарська фантастика: генеза, жанрові модифікації та поетика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Сайковська Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2015
971.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ, 2000-. – ISSN 1727-5725
972.
Сучасні проблеми моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-93-7
973.
Шумило В.В. Схиархимандрит Лаврентий и его время [Книга] : очерк церковной истории Черниговщины (1868-1950 годы) / Виталий Шумило. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Чернигов : Вера и жизнь, 2012. – 87, [1] с. : ил. – Приложение к православному журналу "Вера и жизнь". – Библиогр.: с. 62-66, 86-87
974.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
975.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,