Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Журнал] : научный журнал. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 1918-. – ISSN 1606-3716
952.
Фашизму в Україні - ні! [Книга] : док. та матеріали II Антифашист. конгресу інтелігенції захід. обл. України у Львові, 2 груд. 2011 р. / Антифашист. комітет України ; всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція за соціалізм" ; [за ред. І.І. Миговича ; упоряд. О.В. Адвена]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8886-29-4
953.
Феміда посміхається [Книга]. – Чернівці : Наше правосуддя, 2005. – 239, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
954.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
955.
Синицына А.В. Философия [Книга] : учеб. пособ. для иностр. студ. / А.В. Синицына. – Львов : Новий Світ- 2000, 2014. – 351, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-418-251-2
Університетський бібліотеці ім. Шевченко від автора. 23.10.13. Підпис.
956.
Кириленко Г.Г. Философия [Книга] / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – Москва : АСТ ; Слово, 2009. – 670, [1] с. – Алф. указ.: с. 664-670. - На обл. также: Философские течения ; Современная концепция ; Историческая реальность. – Библиогр. в конце гл. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-17-059994-3
957.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
958.
Финт хвостом [Книга] : сб. рассказов : пер. с англ. – Москва : АСТ, 2002. – 348, [4] с. – Сер. осн. в 2000 г. - На обл. также указ.: Никогда не смотрите в кошачьи глаза. – (Темный город). – ISBN 5-17-010421-9
Содерж.: Никакой рай не будет раем... / А. Р. Морлен ; Отдушина Мэриголд / Нэнси Кресс ; Белая ладья, черная пешка / Сьюзан Вейд ; Добрые друзья / Гэйхен Уилсон ; Оболочка / Николас Ройл ; Дань обычаю / Кэйт Коджа, Барри Н. Мальзберг ; Пять котят /Дуглас Клегг ; Человек, который причинял зло кошкам / Майкл Кеднам ; Не помахав рукой / Майкл Маршалл Смит ; Русский / Уильям Берроуз ; Удивительная фауна. Глава №37: Кошачья : [cтихотворение] / Джейн Йолен ; Все от кошки лишь кожа ее / Сторм Константин ; Все от кошки лишь кожа ее / Сторм Константин ; В стене / Люси Тейлор ; Кот из ада / Стивен Кин ; Прием подачи / Рей Вуксевич ; Гуманное общество / Стивен Спрулл ; Царапина / Джоел Лэйн ; Никто не знает, как меня зовут / Джойс Кэрол Оутс ; Спасибо за это, спасибо за то / Харви Джэкобс ; Как избавиться от крыс / Марта Сукап ; Все кошки Рима / Сара Клеменс ; Кошачья беда / Нина Кирики Хоффман ; Милые мордочки, лапки-царапки / Танит Ли
959.
Головатий В.В. Фізика світіння газових туманностей [Книга] : навч. посібник / В.В. Головатий, Б.Я. Мелех, Н.В. Гаврилова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 105-111. – Бібліогр.: с. 112-125. – ISBN 978-617-10-0022-3
960.
Фізичне матеріалознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
961.
Фізичне матеріалознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
962.
Фізичне матеріалознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
963.
Фізичне матеріалознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
964.
Дейнеко Н.В. Фізичні основи конструктивно-технологічних рішень тильних електродів плівкових сонячних елементів з базовим шаром з телуриду кадмію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Дейнеко Наталя Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013
965.
Філософія [Книга] : навч. посібник / [Кузь О.М. та ін.] ; за ред. Чешка В.Ф. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 263, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-676-526-3
966.
Рижак Л. Філософія [Книга] : підручник / Людмила Рижак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 649 с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-941-5
967.
Сморж Л.О. Філософія [Книга] : навчальний посіб. для студ. вищих навч. закл. / Сморж Л.О. – Київ : Кондор, 2011. – 414, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в прим.: с. 400-414. – ISBN 966-7982-21-1
968.
Філософія права і загальна теорія права [Журнал] : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
969.
Філософія права і загальна теорія права [Журнал] : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
970.
Надольний І. Філософія. Суспільство. Культура [Книга] : (філософські стежини в модернізації українського суспільства: державотворчий та культуротворчий вимір) : відгуки на дисертаційні дослідження: 1971-2013 рр. / Іван Надольний ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККІМ, 2013. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-452-137-3
971.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
972.
Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Карлін ; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2004. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: л. 379-382. – ISBN 966-8251-30-Х
Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
973.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Книга] : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
974.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Книга] : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
975.
Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наукової установи, [4-7 жовт. 2011 р.] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-098-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex