Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Сборник задач по общему курсу физики [Книга] : [в 5 кн.]. – 5-е изд., стер. – Москва : Физматлит; Лань. – ISBN 5-9221-0602-3
802.
Сборник задач по общему курсу физики [Книга] : [в 5 кн.]. – Изд. 5-е , стер. – Москва : Физматлит; Лань. – (Общий курс физики). – ISBN 5-9221-0604-X
803.
Сборник задач по общему курсу физики [Книга] : [в 5 кн.]. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Физматлит; Лань. – (Общий курс физики). – ISBN 5-9221-0604-X
804.
Сборник задач по общему курсу физики [Книга] : [в 5 кн.]. – Изд. 5-е , стер. – Москва : Физматлит; Лань. – (Общий курс физики). – ISBN 5-9221-0604-X
805.
Ницше Ф.В. Сверхчеловек против супер-эго [Книга] : [сборник] / Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд ; [оформитель Б. Протопопов]. – Москва : Алгоритм, 2013. – 301, [3] с. : ил., портр. – В кн. также: Между "Я" и "Сверх-Я" / З. Фрейд. – (Философский поединок). – ISBN 978-5-4438-0504-7

806.
Світ духовності [Книга]. – Київ : [б. в.], 1998. – 230, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці творів
807.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
808.
Село Андруші [Книга] : іст.-етногр. нарис / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [за заг. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борисенко ; упоряд. текстів: В. Борисенко, О. Рубан, С. Стефанович та ін.]. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2016. – 253, [1] с., [24] арк. іл. : іл., ноти. – Назва обкл., корінця : Село Андруші на Переяславщині. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7898-1
809.
Доронін О.В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Доронін Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
810.
Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди [Книга] / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
811.
Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
812.
Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
813.
Могілевський Л.В. Система трудового права України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
814.
Косаревич К.В. Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Косаревич Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
815.
Сімейне право України [Книга] : підручник / [Боднар Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-657-6
816.
Каныгин Ю.М. Славянский мир [Книга] : место и роль Украины / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – Киев : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 107 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-316-356-7
В пр. №1707137 напис: Володимиру Івановичу з шаною і подякою! Підпис.
817.
Люк Р. Сладкий поцелуй [Книга] = Chocolate Kisses : [повести : сборник] / Рэни Люк, Фрэнсис Рэй, Мериэнн Рейд ; [пер. с англ. Б. Войченко ; худож. А. Печенежский]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – 284, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Chocolate Kisses / Luke R., Ray, F., Reid M. USA, 2006. - Содерж.: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
Содержание:
Шоколадная история / Ф. Рэй ;
Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ;
Сладкий поцелуй / Р. Люк
818.
Сартр Ж.-П. Слова [Книга] : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
819.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
820.
Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади [Книга] : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
821.
Смоленчук М. Смутна доба [Книга] : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 447, [1] с. : іл. – Тлумач. словник: с. 413-446. – ISBN 978-966-189-389-3
822.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02678-2
823.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02873-1
824.
Дойль А.К. Собрание сочинений [Книга] : в 8 т. / Артур Конан Дойль. – Київ : Ассоциация украинских экспортёров печатной продукции. – ISBN 5-7707-1311-9
Содержание:
Родни Стоун : [роман];
Сообщение Хебекука : [рассказ] ;
Квадратный ящичек : [рассказ] ;
Полосатый сундук : [рассказ] ;
Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину : [рассказ] ;
Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга : [рассказ] ;
Ошибка капитана Ширки : [рассказ] ;
Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки : [рассказ] ;
Сухопутный пират : [рассказ] ;
Хозяин Фолкэнбриджа : [рассказ] ;
"Родни Стоун" : [послесловие] / Д. Урнов.
825.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02524-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,