Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Доронін О.В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Доронін Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
802.
Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди [Книга] / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
803.
Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
804.
Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
805.
Могілевський Л.В. Система трудового права України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
806.
Косаревич К.В. Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Косаревич Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
807.
Сімейне право України [Книга] : підручник / [Боднар Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-657-6
808.
Каныгин Ю.М. Славянский мир [Книга] : место и роль Украины / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – Киев : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 107 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-316-356-7
В пр. №1707137 напис: Володимиру Івановичу з шаною і подякою! Підпис.
809.
Люк Р. Сладкий поцелуй [Книга] = Chocolate Kisses : [повести : сборник] / Рэни Люк, Фрэнсис Рэй, Мериэнн Рейд ; [пер. с англ. Б. Войченко ; худож. А. Печенежский]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – 284, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Chocolate Kisses / Luke R., Ray, F., Reid M. USA, 2006. - Содерж.: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
Содержание:
Шоколадная история / Ф. Рэй ;
Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ;
Сладкий поцелуй / Р. Люк
810.
Сартр Ж.-П. Слова [Книга] : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
811.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
812.
Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади [Книга] : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
813.
Смоленчук М. Смутна доба [Книга] : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 447, [1] с. : іл. – Тлумач. словник: с. 413-446. – ISBN 978-966-189-389-3
814.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02678-2
815.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02873-1
816.
Дойль А.К. Собрание сочинений [Книга] : в 8 т. / Артур Конан Дойль. – Київ : Ассоциация украинских экспортёров печатной продукции. – ISBN 5-7707-1311-9
Содержание:
Родни Стоун : [роман];
Сообщение Хебекука : [рассказ] ;
Квадратный ящичек : [рассказ] ;
Полосатый сундук : [рассказ] ;
Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину : [рассказ] ;
Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга : [рассказ] ;
Ошибка капитана Ширки : [рассказ] ;
Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки : [рассказ] ;
Сухопутный пират : [рассказ] ;
Хозяин Фолкэнбриджа : [рассказ] ;
"Родни Стоун" : [послесловие] / Д. Урнов.
817.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-02524-2
818.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [романы] / Жорж Сименон ; [сост.: В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Истоки
819.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-03454-1
820.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-03453-4
821.
Скотт В. Собрание сочинений [Книга] : [в 22 т.] / Сэр Вальтер Скотт. – Москва : Мир книги ; Литература. – ISBN 978-5-486-03454-1
822.
Чуковская Л.К. Софья Петровна. Спуск под воду [Книга] : [повести] / Лидия Чуковская ; [статья "Преодоление немоты": О. Зильбербург]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 251, [5] с. : ил. – Загол. обл.: Софья Петровна. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0361-0
823.
Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства [Книга] / [А.М. Єрмоленко та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2016. – 302, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1492-3
824.
Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика [Книга] : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 385, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також:1906-2006 : До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима ГетьманаКорткий термінол. сл. соц. економіки: с. 358-381. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 966-574-875-0
825.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,