Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Эразм Роттердамский Философские произведения [Книга] / Эразм Роттердамский; АН СССР, Ин-т философии ; отв. ред. В.В. Соколов ; пер. и комментарий Ю.М. Каган. – Москва : Наука, 1987. – 703 с. – (Памятники философской мысли / ред. кол. : Б.М. Кедров, В.М. Богуславский, А.В. Гулыга и др.)
802.
Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
803.
Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства [Книга] = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
804.
Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
805.
Фізична екологія [Книга] : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
806.
Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів [Книга] : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
807.
Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз - мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А.; Сліпченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
808.
Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
809.
Петрушенко В.Л. Філософія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Петрушенко В.Л. – 5-е вид. стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 495-503. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-12-7
810.
Філософія [Книга] : природа, проблематика, класичні розділи :[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [В.П. Андрущенко та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-90-6
811.
Філософія [Книга] : природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [В.П. Андрущенко та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2010. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-10-3
812.
Філософія туризму [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Перро С. [та ін.] ; [автори-розробники : Пазенок В.С., Федорченко В.К., Любивий Я.В. та ін.] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 268 с. – Бібліогр.: с. 263-265. – (Туристична книга). – ISBN 966-7982-86-6
813.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
814.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
815.
Окснер А.М. Флора лишайників України [Книга] : у двох томах / А.М. Окснер ; [відп. ред. : С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс] ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1004-4
816.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
817.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
818.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
819.
Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011
820.
Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
821.
Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2010
822.
Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
823.
Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
824.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
825.
Сакало Є.С. Фрагментна обробка зображень на основі штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Сакало Є.С. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,