Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Онопченко С.В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онопченко С.В. ; Держ. заклад. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011
802.
Колендо О.Ю. Розвиток полімерної хімії [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Колендо, Н.П. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 77, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 78
803.
Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури [Книга] : [монографія] / Науменкова С.В., Міщенко С.В. ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. – Київ : Університет банківської справи, Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 384 с. : табл. + Додаток: с. 351-384. – Бібліогр.: с. 324-350. – ISBN 978-966-484-071-9
804.
Стрижак Г.О. Розробка математичного та програмного забезпечення для мінімізації ризиків в платіжних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стрижак Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
805.
Фоменко О.І. Розробка технології видобутку гранітних блоків з використанням портативних гідравлічних агрегатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Фоменко О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
806.
Левенець В.В. Розроблення кольорових рідкокристалічних елементів на основі конфокальної текстури холестерика для візуалізації інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Левенець В.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
807.
Коцун В.І. Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Коцун В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
808.
Російсько-український словник [Книга] = Русско-украинский словарь : у 4 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. – Київ : Знання. – (Серія "Академічні словники"). – ISBN 978-966-346-798-6 (Т.1)
809.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
810.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
811.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
812.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
813.
Русско-персидский словарь [Книга] : 36 тысяч слов. – [Москва] : [Советская энциклопедия], 2005. – 1091 с. – С прил. крат. очерка "Основные русско-персидские грамматические соответствия"/ сост. И.К. Овчинникова. - Парал. тит. л. на перс. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 964-5955-82-3
Словарь содержит 36000 слов современного русского литературного языка с подробной разработкой значений и их оттенков. Даны пояснения, уточняющие значения слов, их пометы, позволяющие понять стилистическую особенность употребления слова. Грамматическая характеристика дана к каждому заглавному слову.
814.
Шилдт Г. С++ [Книга] = С++ : from the ground up : базовый курс / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 621 с. : ил. – ISBN 978-5-8459-0768-4
815.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
816.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
817.
Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux [Книга] : установка, настройка, использование / Колисниченко Д.Н. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2009. – 368 с. : илл. – (Самоучитель)
818.
Камінський Є.Є. Світ переможців і переможених [Книга] : міжнародні відносини і українська перспектива на початку XXI століття / Євген Камінський. – Київ : Центр віл. преси, 2008. – 336, [1] с. – ISBN 978-966-2123-04-3
819.
Лімборський І.В. Світова література і глобалізація [Книга] / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 189, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-453-086-3
820.
Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики [Книга] / Є Захаров [та ін.] ; [відп. за вип. та ред. Є. Захаров ; Харківська правозахисна група]. – Харків : Права людини, 2009. – 180 с. – Автори книги зазначені на стр. 3. – ISBN 978-966-8919-60-2
821.
Святий Володимир [Журнал] : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ : ЗАТ "ВІПОЛ", 1999-
822.
Святий Володимир [Журнал] : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
823.
Святий Володимир [Журнал] : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
824.
Точиленкова Н. "Сексизм в рекламі: його подолання через саморегулювання з боку організацій рекламної індустрії" [Книга] / [Н. Точиленкова, Т. Михальнюк, Г. Куніцин] ; Фонд ім. Фрідріха Еберта, Представництво в Україні. – Київ, 2011. – 12 с. – Авт. зазнач. в кінці кн.- Кн. опис. по обкл. – Бібліогр.: с. 12
825.
Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex