Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Карбовский В.Л. Рентгеновская и электронная спектроскопия [Книга] / В.Л. Карбовский, А.П. Шпак ; НАНУ. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. : илл. – Библиогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-00-1083-3
802.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
803.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
804.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
805.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
806.
Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
807.
Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
808.
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Книга] : (геопросторові аспекти) : Навчальний посыбник / О.О. Любіцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Альтерпрес, 2006. – 430, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-184-0
809.
Дрозд Н.В. Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дрозд Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
810.
Балдин К.В. Риск-менеджмент [Книга] : учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – Москва : Гардарики, 2005. – 288 с. : илл. – Библиогр.: с. 279-282. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0238-X
811.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя Oпікунів. – New York
812.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя Oпікунів. – New York
813.
Костриця М.Ю. Рідний край - Житомирщина [Книга] : навчальний посібник для учнів 5 класу / М.Ю. Костриця ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. орг. Нац. спілки журналістів України. – Київ : Мапа, 2005. – 157 с. : іл. – Бібліогр.: с. 153-154. – ISBN 966-7620-80-8
814.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
815.
Онопченко С.В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онопченко С.В. ; Держ. заклад. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011
816.
Колендо О.Ю. Розвиток полімерної хімії [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Колендо, Н.П. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 77, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 78
817.
Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури [Книга] : [монографія] / Науменкова С.В., Міщенко С.В. ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. – Київ : Університет банківської справи, Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 384 с. : табл. + Додаток: с. 351-384. – Бібліогр.: с. 324-350. – ISBN 978-966-484-071-9
818.
Стрижак Г.О. Розробка математичного та програмного забезпечення для мінімізації ризиків в платіжних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стрижак Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
819.
Фоменко О.І. Розробка технології видобутку гранітних блоків з використанням портативних гідравлічних агрегатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Фоменко О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
820.
Левенець В.В. Розроблення кольорових рідкокристалічних елементів на основі конфокальної текстури холестерика для візуалізації інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Левенець В.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
821.
Коцун В.І. Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Коцун В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
822.
Російсько-український словник [Книга] = Русско-украинский словарь : у 4 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. – Київ : Знання. – (Серія "Академічні словники"). – ISBN 978-966-346-798-6 (Т.1)
823.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
824.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
825.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,