Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Каримова Д Об использовании микрометрических привязок для определения собственных движений звезд относительно внегалактических туманностей [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д, К.; МГУ. – М., 1954
802.
Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009
803.
Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мічурін Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
804.
Сліпушко О.М. Образ автора у літературі Києворуської держави (XI-перша половина XIII ст.) [Книга] : навчальний посібник / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : СПД Максимов І.Ю., 2009. – 144 с.
805.
Юзовский Ю. Образ и эпоха. На шекспировские темы [Книга] / Ю. Юзовский. – Москва, 1947. – 188с.
806.
Сенько М.В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця 19-20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Сенько М. І. ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2009
807.
Ваврух М.І. Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х - початку 1970-х років: проблема національної самоідентифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Ваврух М.І.; Варвух М.І. ; Львів.нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
808.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
809.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
810.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
811.
Одноднівка [Книга] : з нагоди п"ятої річниці набуття Української Централі в Пассейку, Н. Дж. – Passaic : Ukrainian center, 1965. – 72 с. : фотогр.
812.
Гудзенко С.П. Однополчане [Книга] / С.П. Гудзенко. – М, 1944. – 45с.
813.
Ойкумена [Журнал] : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-159-2
814.
Олексій Тимофійович Губко [Книга] : бібліографічний покажчик / АПН України ; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упоряд. : Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : [ Світогляд ], 2009. – 145с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 27). – ISBN 978-966-8837-16-9
815.
Шеховцов В.А. Операційні системи [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Шеховцов. – Київ : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згурського). – ISBN 966-552-157-8
816.
Алкснис А. Определение звездных величин, показателей цвета и спектральных типов слабых звезд и изучение межзвездного поглощения в области Цефея [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алкснис А. ; Гос. астроном. ин-т им. Штернбегра. – Рига, 1960
817.
Антипенко В. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції [Книга] / Володимир Антипенко ; МОНУ, НАУ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 406 с. – ISBN 966-7605-01-9
818.
Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Власенко Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
819.
Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення [Книга] / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
820.
Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" [Книга] : навчальний посібник / Ястремська О.М. [ та ін.] ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-282-8
821.
Гуцало М. Організація протидії сучасному тероризму [Книга] : навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів вищ. навч. закладів / Марія Гуцало. – Київ : Аратта, 2009. – 263с. – ISBN 978-966-8475-43-6
822.
Овчаренко Г.Е. Організація процесу соціалізації студентської молоді мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності [Книга] : навчальний посібник / Г.Е. Овчаренко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 166 с. – ISBN 978-966-617-210-8
823.
Байрамова Л.К. Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка [Книга] : (в сопоставлении с татарским языком) / Л.К. Байрамова. – Казань : Алма-Лит, 2007. – 330 с. – ISBN 5-98245-029-4
824.
Огаренко Т.О. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях: прикладний аспект [Книга] / Т.О. Огаренко, Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2009. – 275 с. – ISBN 978-966-2970-34-0
825.
Коваленко В. Основи державного управління [Книга] : монографія / Коваленко В. – Харків : Золота миля, 2009. – 320с. – ISBN 978-966-1685-06-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,