Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Учимся читать быстрее [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 %
Практический курс содержимт :
-16 практических занят ий
-100 интерактивных упражнений и тренажеров
-100 медиаиллюстраций
36 виждеофрагментов
-более 50 энциклопедических и словарных статей
-хрестоматия
Искусство чтения и умение быстро работать с информацией - прямой путь к успеху и лидирующему положению
802.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
803.
Мальков Б.Н. Философия права. Хрестоматия [Електронний ресурс] : курс лекций / Б. Н. Мальков, ДиректМедиа Паблишинг, Российская Академия Правосудия. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг : РАП, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98ME/NT/XP/2000.-Заглавие с этикетки диска. – ISBN 5-94865-085-5
804.
Есим Г. Философский трактат об Абае [Книга] / Гарифолла Есим. – Алматы : Казак университеті, 2006. – 76 с. – ISBN 9965-30-039-9
805.
Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст [Книга] : франківський період / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2009. – 156 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-236-7
806.
Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.05 - іст. філософія / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
807.
Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст. ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лещенко І.Л. ; КНУТШ, філософський фак-т, каф-ра релігієзнавства. – Київ, 2009
808.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
809.
Мицевски К. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; [ уредник: Г. Филиповски ] ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ
810.
Мицевски К. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; [ уредник: Р. Лозановски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
811.
Леонтьєв Д.В. Флористичний аналіз в мікології [Книга] : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Д.В. Леонтьєв. – Харків : Основа, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-495-039-5
812.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
813.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
814.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
815.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
816.
Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних учень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
817.
Формування історичної пам"яті : Польща і Україна [Книга] = Ksztaltowanie pamieci narodowej : Polska i Ukraina : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 12 травня 2007 р. ) / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові ; Центральна наукова б-ка Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [ упоряд. : М. Жур, І. Журавльова ; редкол. : Л. Авраменко, О. Гедройц та ін. ; наук. ред. І. Лосієвський ]. – Харків : Майдан, 2008. – 432c. – (Польський альманах ; Ч. 3). – ISBN 978-966-372-205-4
818.
Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
819.
Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях [Книга] / Найдьонов Михайло Іванович. – Київ : Міленіум, 2008. – 484 с. – ISBN 978-966-8063-65-7
820.
Колісник Ю. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) [Книга] : монографія / Юрій Колісник ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-493-156-1
821.
Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) [Дисертація] : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009
822.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867- 1939 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І; КНУТШ. – Київ, 2009
823.
Кононенко М. Хвилі [Книга] / Мусій Кононенко ; [ упоряд. та автор передмови В. Погребенник ]. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2007. – 408 с. – ISBN 976-966-8499-66-1
824.
Соколян М. Херем [Книга] : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-182-7
825.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,