Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Україна в перехідному періоді [Книга] : досвід і стратегія : матеріали міжнародного семінару з питань макроекономічної політики, що відбувся 6-13 грудня 1998 р.в м . Пултуську, Польща. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 214 с. – ISBN 966-542-087-9
777.
Іванова Л.Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр. 19 ст. [Книга] : монографічне дослідження / Л.Г. Іванова. – Київ : Дніпро, 2008. – 304с. – ISBN 966-578-193-6
778.
Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? [Книга] / Піщуліна О.М. [ та ін. ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. В.Є. Воротіна ]. – Київ : НІСД, 2009. – 108 с. – ISBN 966-554-093-9
779.
Українська драматургiя [Книга] : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4498-3
780.
Українська драматургiя [Книга] : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4500-3
781.
Українська драматургія [Книга] : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4499-0
782.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
783.
Вовк П.С. Українська мова : на матеріалі економічних текстів [Книга] : навчальний посібник для іноземних студентів вищих навч. закладів / П.С. Вовк, В.В. Радченко, Т.М. Крик. – Київ : Вища школа, 2007. – 216 с. – ISBN 978-966-642-321-7
784.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
785.
Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук [Книга] : (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз) / Неллі Корнієнко. – Київ : Факт, 2000. – 160 с. : 64 іл. – ISBN 966-7274-73-X
786.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
787.
Орлов О.О. Українсько-французький та французько-український словник з геології, геофізики та нафтогазопромислової справи [Книга] / Олександр Орлов, Дмитро Федоришин, Ірина Клюфінська ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Вид. 2-ге доп. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 436 с. – ISBN 966-694-056-6
788.
Улюблені англійські вірші та навколо них [Книга]. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-075-9
789.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
790.
Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Книга] / Леся Генералюк ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-00-793-2
791.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
792.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
793.
Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009
794.
Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
795.
Уральский селенит [Електронний ресурс] : и более мягкой нежности. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)
Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов.
Династии. Лучшие изделия. История промысла.
Русское камнерезное искусство славится мновековой историей, а со второй половины 19 в. на Урале возник новый промысел - художественная обработка волокнистого гипса, так называли селенит.
Разнообразие стилей, богатство форм. прекрасное чувство камня рождают неповторимые авторские произведения
796.
Реєнт О.П. Усі гетьмани України [Книга] : легенди, міфи, біографії / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 416 с. – (Історичне досьє). – ISBN 966-03-3669-1
797.
Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
798.
Учимся выступать публично [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 %
Практический курс поможет Вам освоить приемы речевого воздействия на аудиторию, научиться четко, уверенно, доходчиво и убедительно излагать свою точку зрения и грамотно строить свои выступления.
Речь - это выражение наших мыслей, чувств и желаний. Могучая сила слова способна завоевать души миллионов людей...
799.
Учимся понимать живопись [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 %
Практический курс поможет :
- приобщиться к миру изобразительного искусства ;
- научиться ориентироваться в жанрах и свободно говорить о живописи ;
- познакомиться с художественными средствами и приемами воплощения в живописи ;
- научиться правильновыстраивать композицию произведения ;
- познакомиться с историческими єпохами в живописи ;
- понимать особенности эпох, школ, жанров и стилей.
Практический курс содержит : 22 практических занятия, 75 интерактивных упражнений и тренажеров, 544 медиаиллюстрации, 21 видеофрагмент, 230 энциклопедических статей, 230 терминов и понятий в словаре, 109 тестов и тестовых заданий, дневник достижений, интерактивный музей.
800.
Учимся понимать музыку [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 %
Практический курс поможет вам :
-приобщиться к мировой музыкальной культуре ;
-развить музыкальный слух и чувство ритма ;
-научиться уверенно говорить о узыке ;
-различать десятки музыкальных жанров, стилейи направленй ;
чувствовать музыкальныенастроения и интонации ;
разобраться в системе музыкальных терминов ;
понимать особенности инструментальной, симфонической и вокальной музыки ;
научиться слушать и слышать музыку.
Практический курс содержит:
18 практических занятий
40 интерактивных упражнений и тренажеров
160 медиаиллюстраций
15 видеофрагментов
145 аудиофрагментов
200 энциклопедических биографических статей
350 терминов и понятий в словаре
интерактивный модуль для прослушивания музыки
170 тестов и тестовых заданий
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex