Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Білова Т.Г. Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Білова Т. Г. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009
777.
Бєлий Ю.О. Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Бєлий Ю. О. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009
778.
Яковенко В.Д. Моделі та методи створення інформаційної технології для управління якістю діяльності навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Яковенко В. Д. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009
779.
Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
780.
Третяк Н.П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.24.01. - геодезія, фотограмметрія і картографія / Третяк Н. П. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008
781.
Вунтесмері Ю.В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Вунтесмері Ю. В. ; Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
782.
Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009
783.
Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Мороз О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
784.
Ліщенко А.Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах [Книга] : сповідь очевидця / А.Г. Ліщенко. – Київ : УКРПОЛІГРАФСЕРВІС, 2008. – 384 с. – ISBN 966-8035-56-9
785.
Нікольченко О.А. Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експериментальне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд біолог. наук: 03.00.11 / Нікольченко О.А.; Держ. установа "Ін-т паталогії хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України". – Харків, 2009
786.
Москвоведение [Електронний ресурс]. – Москва : КОРДИС & МЕДИА, 1999. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/NT.- Заглавие с этикетки диска
Пособие для школьников и учителей.
Российская столица в цифрах, фактах и лицах
787.
Московские прогулки [Електронний ресурс] : Архитектура. История. Быт москвичей. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2001. – 1 CD. – Заглавие с этикетки диска
Установка программы :

Программа установки "Setup"запускается самостоятельно

Запуск программы :

вставить диск в дисковод CD-ROM
788.
Московский Кремль [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : продолжительность 3 часа, длина маршр. 2, 5 км. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD + +карта "Московский кремль". – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0421-3
Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме.
Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером.
"Московский Кремль" - главная достопримечательность столицы :
- Большой Москворецкий мост
- Покровскийсобор
- Спасская башня
- Мавзолей
- Казанский собор
- Арсенал
- Кутафья башня
- Государственный Кремлевский Дворец
- Ивановская площадь
- Соборная площадь
- Боровицкая башня
- Большой Каменный мост
789.
Московское метро [Електронний ресурс] : продолжит. 4 часа (звук 3,5 часа) : аудиоэкскурсия. – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 978-5-9677-0521-2
Столичное метро - не только быстрый и удобный транспорт, но и туричстический объект.
- Введение - Бронзовая галерея
- Метро - дело молодых - Немного Италии
- Пролетарская классика - Величина застоя
- Первый односвод - Жемчужина в стальной оправе
- Дворец-призрак - Связь поколений ...
- Открытая дважды
- Братья навек
- Арбат в стиле барокко
790.
Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість [Книга] / Павло Штепа. – Вид. 6-те. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 412 с. – ISBN 978-966-538-189-1
791.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
792.
Музыкальный класс [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium, 32 Mb ОЗУ, SVGA - видеокарта (640х480, High Color), 16-битная зв. карта, CD-ROM, - На 4-х языках.-Загл. с этикетки видеодиска
Музыкальный класс - это веселое развлечение, игра и уроки музыки одновременно. Программа дает подробные описания разлитчных музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), а также позволяет услышать их звучание. Много интересных и необходимых сведений по теории музыки : узнать о том, что такое гармония, интервал, мелодия, нота, тон и т. д. Попробовать себя в качестве певца - выбрав песню из предлагаемого перечня, исполнить ее под фонограмму, записать на комп. и прослушать результат
793.
Мусієнко Микола Миколайович [Книга] : заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2008 роки / УААН ; ДНСГБ ; КНУТШ ; [ укладачі: В.А. Вергунов, Т.Ф. Терлеменко та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступної статті : М.В. Зубець, Л.В. Губерський ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 188 с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-255-8
794.
Лермонтов М.Ю. Мцыри. Поэмы и стихотворения [Електронний ресурс] / М. Ю. Лермонтов ; читают М. Козаков, В. Левашев ; реж. А. Валенский ; комп. И. Кашинский ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : 1 С, 2007. – 1 СD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Классика). – ISBN 978-5-9677-0650-9
Окончательный вариант "Мцыри" появился лишь в 1839 году. Устами своего героя М. Лермонтов говорит о величии природы, жажде своды, тоске по отчему дому. В сборник также вошли другие стихотворные произведения М. Ю. Лермонтова
795.
Тарапов И.Е. На распутье. Не попасть в тупик истории [Книга] / И.Е. Тарапов. – Харьков : Фолио, 1995. – 80 с. – ISBN 5-7150-0354-7
796.
Бокало Б.М. Навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії [Книга] / Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й.Гуран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2008. – 262 с. – Бібліогр.: с. 258-259
797.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
798.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
799.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
800.
Тургенев И.С. Накануне [Електронний ресурс] : аудиокнига / И.С. Тургенев; читает Р. Мухамедзянов ; "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 7 ч. 01 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; CD - Слушай!)
Иван Сергеевич Тургенев ( 1818 - 1883 ) - русский писатель, чье творчество ознаменовало новый этап в развитии русского реализма. Мастер слова и психологического анализа , И. С. Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой литературы.
"Накануне" ( 1860 ) - один из лучших романов автора, известный читателям со школьных лет. В нем отражены идет и настроения, царившие в стране накануне эпохи больших перемен. Елена, героиня романа, новая русская женщина - и в лице ее новая Россия - ищет прежде всего нравственного обояния и прктического осуществления идеалов.
Аудиокнига содержит звуковые файлы и электронный текст произведения
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,