Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація [Книга] : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
752.
Савка М. Пора плодів і квітів [Книга] : книга зібраних віршів / Мар"яна Савка ; [худож. оформ. Д. Ракової]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 367, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-030-3
753.
Права человека. Сборник международных договоров [Книга]. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
754.
Правдиве українське серце. Олександр Рибалко [Книга] : [збірник] / [упоряд.: І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред.: К. Рибалко]. – Київ : Простір, 2010. – 824, [8] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-19-1
755.
Корчак Я. Правила життя [Книга] : педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [5] с. – Справж. ім"я авт.: Гольдшмідт Генрик. – ISBN 978-617-7013-55-5
756.
Право інтелектуальної власності [Книга] : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
757.
Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу [Книга] : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-032-2
758.
Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу [Книга] : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-033-9
759.
Право та інновації [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
760.
Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні [Книга] : монографія / К.А. Козмуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-191. – ISBN 978-966-7957-19-3
761.
Козачук Н.О. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
762.
Латковська Т.А. Правові основи контрольно-наглядових повноважень національного банку України [Книга] : монографія / Т.А.Латковська, А.В. Марущак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-86-2
763.
Православний вісник Київського Патріархату [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
764.
Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
765.
Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
766.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
767.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
768.
Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу [Книга] : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
769.
Практикум з математичного аналізу [Книга] : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
770.
Воронкова О.С. Практикум з молекулярної біології [Книга] : навч. посібник / О.С. Воронкова, А.І. Вінніков. – Дніпро : Ліра, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-383-822-9
771.
Практичний посібник з аналітичної діяльності у сфері публічної політики та роботі правоохоронних органів і спеціальних служб [Книга] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування ; під ред. проф. С.О.Телешуна. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 132, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-485-226-2
772.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики НАН України ; Ін-т електродинаміки ; голов. ред. Антонов О.Є. ; редкол.: Кириленко О.В., Стогній Б.С., Шидловський А.К. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
773.
Гаврош О.Д. Пригоди тричі славного розбійника Пинті [Книга] / Олександр Гаврош ; [іл. С. Радчук]. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 208 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 978-966-10-2143-2
774.
Макеев В. Призраки Президента [Книга] : док. повесть / Валерий Макеев ; [ил. С. Захарова]. – Киев : Книгоноша, 2016. – 175, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7248-46-9
У пр. №1712154 напис: От автора. Подпись. 15.05.17
775.
Вольф Л. Прикрі й веселі пісні [Книга] / Лейзер Вольф ; пер. з їдишу Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2009. – 173, [1] с. – Справжнє призвіще авт.: Меклер. - На обкл. авт. та назва парал. укр., їдиш. – ISBN 978-966-378-094-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,