Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Жарко Ю.Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жарко Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015
752.
Григорський С.Я. Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Григорський Станіслав Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
753.
Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
754.
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
755.
Українська родина [Книга] : обряди і традиції : [етногр. нариси, наук. розвідки, польові дослідж.] / [упоряд.] Лідія Орел. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 510, [2] , XXIV, XXIV с. – До 200-ліття від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 507-508. – ISBN 978-966-355-121-0
756.
Українське журналістикознавство [Журнал] : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
757.
Українське журналістикознавство [Журнал] : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
758.
Українське журналістикознавство [Журнал] : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
759.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
760.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
761.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
762.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
763.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
764.
Український педагогічний журнал [Журнал] = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-1317
765.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
766.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
767.
Українські народні пісні з нотами [Книга] / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
768.
Українсько-угорський та угорсько-український словник [Книга] = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. Іштван Палко. – Львів : Світ, 2015. – 320 с. – Назва обкл., корінця : Українсько-угорський словник. Magyar-ukran szotar. - Парал. тит. арк. частково угор. – ISBN 978-966-603-920-3
769.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
770.
Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
771.
Уроки Дмитра Прилюка [Книга] : [спогади, літ. твори] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. М.М. Сорока ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 388, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фот. – Бібліогр.: с. 357-385. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-97450-1-9
772.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
773.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
774.
Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
775.
Фармакологія та лікарська токсикологія [Журнал] = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,