Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Труб В.М. Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти) [Книга] : монографія / Труб В.М. ; [відп. ред.: Л.О. Ставицька ; Ін-т укр. мови НАН України]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 302-318. – ISBN 966-02-4089-9
727.
Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
728.
Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
729.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
730.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
731.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
732.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
733.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
734.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
735.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
736.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
737.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
738.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
739.
Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
740.
Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
741.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
742.
Макрагичь С. Певачи доньих светова [Книга] : песме / Станоjе Макрагичь. – Београд : Нолит, 1973. – 88, [1] с.
743.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
744.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
745.
Васянович Г.П. Педагогічна етика [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.П. Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 245-254. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-023-3
746.
Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей [Книга] : [монографія] / С.М. Лобода ; М-во освіти і науки України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4
747.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
748.
Чепіль М.М. Педагогічні технології [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 215-222. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-031-8
749.
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації [Книга] : колективна монографія / [Лібанова Е.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : [Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України], 2010. – 270 с. : іл., табл. – Авт. кол. зазначено на стр. 7. – Бібліогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-02-6122-8
750.
Потапурченко З.Н. Первый в космосе [Брошура] : комплексное учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный / З.Н. Потапурченко, С.А. Каменская, А.В. Трепалина ; [ред. Т.И. Лошкарева]. – Москва : Русский язык. Курсы ; Фонд "Русский мир", 2011. – 32 с. + CD. – ISBN 978-5-88337-250-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,