Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювалні методи / Малачівський П.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009
727.
Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців" [Книга] : 15-16 вересня 2005 року, Бердянськ / Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців; МОНУ ; Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ" ; Ін-т економіко-правових досліджень НАНУ ; Техніко-гуманітарна академія (Польща) ; ЗАТ "Приазовкурорт" ; [ редкол. : Котляревський М.Б., Мамутов В.К., Пономаренко В.І. та ін. ]. – Бердянськ : АУІТ "АРІУ", 2005. – 154 с. – ISBN 966-7787-10-9
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних комп"ютерних технологій в управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та аудиту
728.
Матеріали науково-практичної конференції ""Німецькі поселення в Україні 2 пол. 18 - 1 пол. 20 ст.", присвяченої 240-ій річниці від часу заснування Біловезької німецької колонії (18-19 вересня 2007 р.) [Книга] / Відділ культури і туризму Бахмацької райдержадміністрації ; Бахмацький районний історичний музей ; [ за ред. Т.М. Стрикун ]. – Бахмач, 2008. – 128 с.
729.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
730.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
731.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
732.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
733.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
734.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
735.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
736.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
737.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
738.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью [Книга] : учебное пособие. – Ирпень : Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005. – 202 с. – ISBN 966-337-028-9
739.
Скаридов А.С. Международное частное право [Книга] : учебное пособие / Скаридов А.С. ; Фонд " Международно-правовой экспертизы" ; Европейский ин-т экспертов. – Санкт- Петербург : Михайлов В.А., 1998. – 768 с. – ISBN 5-8016-0013-2
740.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
741.
Коток В.А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.03 - технічна електрохімія / Коток В.А. ; ДВНЗ " Український держ. хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2009
742.
Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
743.
Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
744.
Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
745.
Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам"яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки [Книга]. – Київ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8
746.
Себта Т.М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел 19 - початку 21 ст. [Брошура] / Тетяна Себта ; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-02-4864-9
747.
Ковальчук К.Ф. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками [Книга] : монографія / Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 118 с. – ISBN 978-966-331-145-6
748.
Вовк П.С. Ми - справжні [Брошура] : [ збірка віршів ] / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 15 с.
749.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
750.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,