Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Маринович М.Ф. Вибране [Книга] : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-65-9
52.
Маринович М.Ф. Вибране [Книга] : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-66-6
53.
Маринович М.Ф. Вибране [Книга] : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-67-3
54.
Маринович М.Ф. Вибране [Книга] : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-68-0
55.
Кісельова Л. Виправдання Слова [Книга] : статті про українську літературу: від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2014. – 234, [1] с. – Покажч. імен.: с. 232-2234. – Бібліогр.: с. 219-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518646-5
56.
Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій [Книга] : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2015. – 119 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-118. – ISBN 978-617-7189-62-5
57.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Чернігівська область / [Адруг А.К. та ін. ; ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін. ; члени ради: Губерський Л.В. та ін. ; за заг. ред. М.О. Носка] ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Знання України, 2012. – 419, [1] с. – Авт. зазначено на с. 5. – Бібліогр. : с. 413-419. – ISBN 978-966-316-323-9
58.
Величко О.М. Відтворення тонового градієнта засобами репродукування [Книга] / Олена Величко, Ярослав Зоренко, Василь Скиба ; за заг. ред. О.М. Величко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2011. – 240 с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 224-236. – ISBN 978-966-439-361-1
59.
Мащенко М.П. Відьма-енкаведистка [Книга] : [сатир.-пригодн. роман] / Микола Мащенко. – Київ : КВІЦ, 2000. – 155, [1] с. – ISBN 966-7192-17-2
60.
Таранюк В. Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа [Книга]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 86, [2] с. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-240-4
У прим. № 1693596 напис: Бібліотеці Інституту енциклопедичних досліджень з пошаною і повагою за увічнення культурної величі України. Автор: підпис. 20.06.2012
61.
Володимир Іванович Лаврик [Книга] : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 62, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 59-62. – Бібліогр.: с. 56-58. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: М.Т. Брик (голова) [та ін.])
62.
Медведко Л.И. Восток - дело близкое. Иерусалим - святое [Книга] : мемуар.-ист. повествование / Л.И. Медведко, С.Л. Медведко ; [оформ. худож. В.С. Голубева]. – Москва : Грифон, 2009. – 542, [2] с., [8] л. фот. – Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 538-540. – (Восток - Запад). – ISBN 978-5-98862-052-5
63.
Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике [Книга] : курс лекций / В.Я. Белокреницкий ; Восточный ун-т. – Москва : Восточный университет, 2009. – 289, [2] с. – Библиогр.: с. 285-290. – ISBN 978-5-98196-017-8
64.
Кузан В.В. Все по 14 копійок, або Сонетний двір [Книга] / Василь Кузан. – Ужгород : Карпати, 2013. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-369-1
65.
Вілков В.Ю. Генезис поняття нації [Книга] : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
66.
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций [Книга] / Ю.В. Яковец ; Междунар. ин-т Питирима Сорокина - Николая Кондратьева. – Изд 2-е., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 2003. – 410, [5] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – (Российская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02237-0
67.
Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм: политический анализ рисков и стратегий обеспечения безопасности [Книга] / В.Н. Лукин ; [науч. ред.: Т.В. Мусиенко]. – Санкт-Петербург : Наука, 2006. – 489, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: Глобализация и международный терроризм. – Библиогр.: 274-326 и в подстроч. прим. – ISBN 5-02-025118-6
68.
Глобализация и проблемы идентичности в многообразном мире [Книга] = Globalization and problems of identity in the diverse world. – Москва : Огни ТД, 2005. – 271, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серийное издание "Вызовы XXI века"). – ISBN 5-9722-0017-1
69.
Глобализация: сущность, проблемы, перспективы [Книга] : (материалы "круглого стола") : [18 июня 2003 г.]. – Москва : Книга и бизнес, 2003. – 318, [1] с. – На авантит. также: Журн. "Безопасность Евразии", Ин-т стратег. исслед. междунар. обществ. фонда "Фонд нац. и междунар. безопасности". Прил. к журналу "Безопасность Евразии". – Библиогр.: с. 313-314. – (Серия научной и учебной литературы "За нашу и вашу безопасность"). – ISBN 5-212-00937-5
70.
Глоссарий современного образования [Книга] : [бл. 1000 термінів] / Нар. укр. академия ; под общ. ред. Е.Ю. Усик ; [сост.: Астахова В.И. и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 531, [1] с. – Указ.: 515-531. – Библиогр. в конце терминов. – ISBN 978-966-8558-73-5
71.
Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна [Книга] : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
72.
Гасратян С.М. Государство Израиль и Западный мир (межконфессиональные и геополитические проблемы) [Книга] / С.М. Гасратян. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 380 с. : карты. – Загл. обл.: Государство Израиль и Западный мир. – Библиогр.: с. 371-379 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89826-328-4
73.
Папуш И.А. Греки (волонтеры, эмигранты) на службе династии Романовых [Книга] / И.А. Папуш. – Мариуполь : Новый мир, 2011. – 239, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-8605-90-1
74.
Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки [Книга] : монографія / С.Г. Меленко ; [наук. ред. Костицький М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-431. – ISBN 978-617-7096-08-4
75.
Есс Т. Демон [Книга] : роман / Тьєрі Есс ; [пер. з фр. А.А. Біласа]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 350, [2] с. – Пер. з вид.: Demon / Thierry Hesse. Paris, 2009. - Імен. покажч.: 340-346. – ISBN 978-966-8098-27-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex