Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Дугин С.П. Времена английского глагола [Книга] : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8
новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
52.
Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
53.
Вступ до освітології [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
54.
Вступний курс з української мови для студентів-іноземців [Книга] : навч. посібник / [Волкова О.М. та ін.] ; за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-680-521-1
Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України
55.
Гендер і сексуальність [Книга] = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
56.
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика [Книга] : колект. монографія / Космеда Т.А. [та ін. ; за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : КОЛО, 2014. – 470, [2] с. – Покажч.: с. 435-468. - Анотація англ. – Бібліогр.: с. 391-434 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-161-0
У прим. № 1690341 напис: У дарунок бібліотеці Національного університету імені Тараса Шевченка від колективу авторів. 24 жовтня 2014 р.
57.
Гендерна педагогіка [Книга] = Gender pedagogy : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ.: В.А. Гайденко, А.В. Предборська]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 313, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-276-7
58.
Ткач М.М. Генеалогія слова [Брошура] / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13, [1] с. – Без тит. арк. – ISBN 966-8034-03-1
59.
Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли [Книга] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
60.
Кандиба Н.М. Генетика: курс лекцій [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Кандиба. – Суми : Університетська книга, 2013. – 397, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 392-397. – Бібліогр.: с. 368-371. – ISBN 978-966-680-634-8
61.
Географія світового господарства з основами економіки [Книга] : навч. посібник / [Я.Б. Олійник та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 637, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 636-637 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-650-7
62.
Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття [Книга] / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
63.
Глобальне управління - 2025: вирішальний момент [Книга] / [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ. Г. Лелів]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 118, [1] с. : іл. – Пер. вид.: Global governance 2025: at a critikal juncture. Washington DC: Office of the director of National intelligence etc., 2010. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-05-0
64.
Шніцлер А. Гра на світанку [Книга] / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
65.
Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови [Брошура] / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
66.
Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение [Книга] / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 1087-1104. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-94157-184-4
67.
Подоляка А. Грустить не буду больше [Книга] : японская повесть / Андрей Подоляка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 215, [1] с. – ISBN 978-966-518-614-4
68.
Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід [Брошура] / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
69.
Демократичні засади державного управління та адміністративне право [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер"янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 495, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-89-4
70.
Кирилюк Р.І. Державна судова адміністрація України як суб"єкт забезпечення діяльності судів [Книга] : монографія / Р.І. Кирилюк ; за наук. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-190. – ISBN 978-966-171-560-7
71.
Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини [Брошура] / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
72.
Дія права: інтегративний аспект [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-79-5
73.
В"ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 [Книга] / Володимир В"ятрович ; Центр дослідж. визвольного руху. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 366, [1] с. – Ім. та геогр. покажч.: с. 346-366. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-600-7
74.
Беренда С.В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи [Книга] : монографія / С.В. Беренда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-167. – ISBN 978-966-623-955-9
75.
Карамишева Н.В. Евристика [Книга] : [навч. посібник] / Н.В. Карамишева. – Львів : ПАІС, 2013. – 271, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 266-271. – ISBN 978-617-7065-04-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,