Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Даниленко О.В. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки) [Книга] : монографія / О.В. Даниленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 352, [2] с. – Імен. покажч.: с. 341-352. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 547-916-8301-12-4
52.
Папакін А.Г. Війська польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні (1917-1919) [Книга] / Артем Папакін. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 126, [2] с. : іл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 125-126. – (Плац д"Арм). – ISBN 978-966-10-2780-9
53.
Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН (Б) у 1940-1942 роках [Книга] / І.К. Патриляк ; [відп. ред. С.В. Кульчицький ; ред. В.І. Шудра] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 597, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2436-2
54.
Віталій Карпенко: редактор, публіцист, науковець [Книга] : бібліогр. матеріали та покажч. (станом на 1 січ. 2008 р.) / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; [упоряд. О. Лебедєва-Гулей]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Університет "Україна", 2008. – 159, [1] с. : іл., портр. – До 50-ти річчя журналістської діяльності. - На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - Покажч.: с. 151-159. – (Серія: Бібліографічні покажчики). – ISBN 978-966-388-228-4
55.
Володимир Винниченко - Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) [Книга] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [вступ. ст., комент. та прим.] Надія Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 286, [2] с., [4] арк. фотогр. – Покажч. імен : с. 279-283. – Бібліогр. в прим.: c. 229-278. – ISBN 978-617-642-038-5
56.
Рассоха А.А. Вселенная [Книга] / Рассоха Александр. – Киев : Інтерсервіс, 2013. – 515 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-617-696-172-7
57.
Калько А.Д. Географічні параметри зниження вулканогенних загроз [Книга] / Калько А.Д. – Рівне : [б. в.], 2011. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-517-711-1
58.
Юдин В.В. Геодинамика Черноморско-Каспийского региона [Книга] / Юдин В.В. ; [отв. ред. С.В. Гошовский]. – Киев : УкрГГРИ, 2008. – 116, [1] с., [2] цв. л. карт. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-114. – ISBN 978-966-7896-52-2
Библиотеке Киевского национального университета в дар от автора, 27.08.09. Подпись
59.
Воронина М.Н. Главный свидетель. Ночной дозор [Книга] / М.Н. Воронина; Марина и Андрей Воронины. – Минск : Современный литератор, 2001. – 348, [3] с. – ISBN 985-456-694-3
60.
Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура світового господарства: теорія і практика [Книга] : монографія / Рибчук Анатолій Васильович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 434 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-408 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8260-82-7
61.
Державні нагороди України. Кавалери та лауреати [Книга] : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень. – ISBN 978-966-8178-24-5
62.
Болграбская И.А. Динамика систем связанных твердых тел [Книга] / И.А. Болграбская, М.Е. Лесина, Д.А. Чебанов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-389. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: А.М. Ковалев (отв. ред.) [и др.] ; Т. 9). – ISBN 978-966-00-1308-7
63.
Харлан О.Д. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918-1939) [Книга] : монографія / Ольга Харлан ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Освіта України, 2008. – 306, [1] с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 295-305. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-8847-85-1
64.
Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології [Книга] : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
65.
Жучок А.В. Діалгебри [Книга] / А.В. Жучок ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2011. – 255, [1] с. – Сер. засн. у 1994 р. – Бібліогр. : с. 251-255. – (Праці Інституту математики НАН України / голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: Ю.М. Березанський [та ін.] ; т. 87 ; Математика та її застосування). – ISBN 978-966-02-6022-1
66.
Чернілевський Д.В. Духовна культура особистості [Книга] : навч. посібник / Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 384 с., [6] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5
67.
Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
68.
Енциклопедія некрополезнавства [Книга] / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
69.
Полянська В.І. Естетика російського формалізму [Книга] / В.І. Полянська. – Миколаїв : Шамрай, 2008. – 261, [1] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 232-260. – ISBN 978-966-8442-35-3
70.
Вернудіна І.В. Естетико-психологічний дискурс в Україні на межі XIX - XX століть [Книга] : монографія / І.В. Вернудіна. – Київ : Атіка, 2011. – 491, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 432-479. – ISBN 978-966-326-415-8
71.
Гурбанська А. Жанр повісті у творчості українських письменників - шістдесятників [Книга] : навч. посібник / Антоніна Гурбанська ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2006. – 84 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-602-085-8
72.
Никитченко А.И. Жизнь и богословское творчество профессора протоиерея Николая Стеллецкого [Книга] / протоиерей Алексей Никитченко. – Харьков : [б. и.], 2014. – 131 с. – Библиогр.: с. 122-130 и п подстроч. примеч.
73.
Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні [Книга] : навч. посібник / А.М. Ришелюк ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 383, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-617-7008-12-4
74.
Збірник праць молодих учених Народної української академії [Книга] / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1993-5560
75.
Веденин Н.Н. Земельное право [Книга] : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex