Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Забезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України [Книга] : аналіт. доповідь / [Корнієвський О.А. та ін.] ; за ред.: О.А. Корнієвського, В.М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 72 с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-176-9
52.
Закон України "Про адміністративні послуги" [Брошура] : за станом на 06 грудня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 16, [4] с. – (Серія "Закони України" : додаток до норматив. бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-871-7
53.
Закон України "Про аквакультуру" [Брошура] : за станом на 10 січня 2013 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 23, [5] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-877-9
54.
Закон України "Про державні лотереї в Україні" [Брошура] : за станом на 20 грудня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 16, [4] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-874-8
55.
Савицька О.В. Збірник тестових завдань з дисципліни "Ландшафтознавство" [Брошура] / О.В. Савицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Географ. фак. – Київ : Логос, 2012. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 83-85. – ISBN 978-966-171-623-9
56.
Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. [Книга] : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
57.
Шевело Л.С. Зоря на небі засвітилась [Книга] : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Сполом, 2006. – 92, [4] с. – 750-річчю міста Львова присвячується. – ISBN 966-665-358-3
58.
Одилов Н.Ф. Идейное пространство Гюлена [Книга] / [Одилов Н.Ф. ; отв. за вып. Ю. Ийисон ; ред.: Д. Чавынчак, А. Сергеев]. – Стамбул ; Москва : Новый свет, 2010. – 243 с. : ил., портр. – Авт. указ. на обл. – ISBN 978-5-98350-063-2
59.
Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій [Брошура] : (затверджено наказом директора Книжкової палати України від 07.10.2008 №23) / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Рудич О.Б.]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 19, [1] с. – Додаток: с. 17-19
60.
Інтелектуальні ігри. 5-11 класи [Книга] / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 125, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-764-2
61.
Інформаційні технології боротьби з тероризмом [Книга] = Информационные технологии борьбы с терроризмом : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 15 лип. 2012 р. / Акад. наук вищої освіти України ; Global academy of allied leadership ; Academy of open society security ; [гол. редкол. В.А. Ліпкан ; відп. за вип. О.С. Ліпкан]. – Київ : О.С. Ліпкан, 2012. – 92 с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. - Частина тексту рос. мовою. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2439-39-7
62.
Історія і теорія світових цивілізацій [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / [І.В. Довжук та ін. ; під заг. ред. І.В. Довжука] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1087, [1] с. – Бібліогр.: с. 1081 та в кінці частин. – ISBN 978-966-690-959-0
63.
Мегела І.П. Історія Римської літератури [Книга] : курс лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-349. – ISBN 978-966-1516-69-3
64.
Пушкин А.С. Капитанская дочка [Книга] : прозаич. произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 331, [5] с., [1] л. портр. – Содерж. также: Арап Петра Великого ; Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Дубровский; Пиковая дама; Египетские ночи. - Примеч.: с. 329-331. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6033-4
65.
Китайские студенты, обучавшиеся в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в 1950-60-х годах [Книга]. – [Киев] : [б. и.]. – 166 c. : фотоил.
66.
Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо [Книга] : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послеслов. и примеч. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380, [2] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 373-378. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6048-8
67.
Мурашкин М.Г. Конец света - конец всем [Книга] / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2012. – 247, [3] с. – ISBN 978-966-511-407-7
68.
Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине [Брошура] : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
69.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Дворецька Л.М. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)). – ISBN 978-617-00-1633-1
70.
Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник [Книга] / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71.
Ковтюх С.Л. Культура наукової мови [Книга] : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
72.
Лабіринтами слів [Книга] : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
73.
Листи відомих особистостей і шанувальників творчості Лідії Шевело (Худаш Л.С.) (1962-2010) [Книга] / [упоряд. Лідія Шевело (Л.С. Худаш)]. – Львів : Кобзар, 2011. – 319, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-559-158-4
74.
Мегела І.П. Література європейського просвітництва [Книга] : цикл лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-1516-38-9
75.
Авдеенко С.И. Любовь по объявлению [Книга] : рассказы / Сергей Авдеенко. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 183, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-2994-76-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,