Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011
52.
Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька І.З. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2011
53.
Майданюк І.З. Реконструкція ідей природного права у філософській думці України (історико-філософський аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / Майданюк І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2011
54.
Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
55.
Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Духневич І.В. ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011
56.
Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
57.
Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
58.
Сокирко А.М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сокирко А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011
59.
Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Мільченко О.С. ; Український мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – Київ, 2011
60.
Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
61.
Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
62.
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
63.
Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
64.
Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
65.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
66.
Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
67.
Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
68.
Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Матвіїшин О.М. ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2011
69.
Ярмоленко Н.М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 0.01.07 / Ярмоленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
70.
Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
71.
Шморгун О.О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І.Франка, Лесі Українки та В.Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шморгун О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
72.
Ігнатюк А.О. Фінансове посередництво як чинник суспільного добробуту [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
73.
Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
74.
Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex