Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Верхнее Подонье: природа, археология, история [Книга] : [сб. статей] : в 2-х томах. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5

52.
Верхнее Подонье: природа, археология, история [Книга] : [сб. статей] : в 2-х томах. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2

53.
Верхнее Подонье: Природа. Археология. История [Книга] : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9

54.
Верхнее Подонье: Природа. Археология. История [Книга] : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0

55.
Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности [Книга] / В.А. Дзензерский, С.В. Тарасов, И.Ю. Костюков ; [ред. А.Я. Бельдий] ; НАН Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". – Киев : Наукова думка, 2011. – 590, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 583-584. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1002-8
56.
Взгляд [Книга] : Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Совет. писатель
57.
Взгляд [Книга] : Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Совет. писатель
58.
Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми [Книга] / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 с.
59.
Ситник К.М. Вибрані праці [Книга] / Костянтин Ситник ; [редкол.: Л.І. Мусатенко (голов. ред.) та ін. ; уклад. В.М. Метельська ] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 454, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1101-4
60.
Петражицький Л.Й. Вибрані праці [Книга] : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
61.
Петражицький Л.Й. Вибрані праці [Книга] : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0596-1; 978-966-06-0594-7
62.
Малес Л.В. Вивчаючи тексти культури [Книга] = Studying the texts of culture : соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології : монографія / Людмила Малес. – Київ : КІС, 2011. – 323, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. л. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Студія "Нова сторінка"). – ISBN 978-966-79-5
63.
Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт [Книга] : монографія / О.В. Ткачова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 187, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-186. – ISBN 978-966-458-210-7
64.
Ворожко-Копрович Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ [Книга] : зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення / Тетяна Ворожко-Копрович. – Київ : Альфа Реклама, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 221-243. – ISBN 966-7181-68-5
65.
Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Книга] : монографія / О.О. Драч ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 531, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-46-8
66.
Макаренко Є.А. Віртуальна дипломатія [Книга] = Virtual diplomacy : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підготовки "Міжнар. відносини"] / Є.А. Макаренко, Н.О. Піпченко ; КНУТШ. – Київ : Центр вільної преси, 2010. – 301, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 230-231. – Бібліогр.: с. 213-229. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років). – ISBN 978-966-2123-11-1
67.
Віршознавчі студії [Книга] : збірник наукових праць конференції "Українське віршознавство XX - початку XXI століть. Здобутки і перспективи розвитку" / КНУТШ ; [упоряд. Н. В. Костенко, Я. В. Ходаківська]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 261, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
68.
Вкарбовані в літопис науки [Книга] : [кн. присвяч. вихованцям та викл. Харк. класич. ун-ту] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. Куделко С.М., Григор"єв А.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 199, [9]с. : іл., портр. – Кн. в обкл.- Алф. покажч.: с. 200-201. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-623-630-5
69.
Кучерепа М.М. Волинь: 1939-1941 рр. [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Микола Кучерепа, Валентин Вісин ; М-во освіти та науки Укр. ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ред.-вид. група "Реабілітовані історією". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с., СХІІ с. іл. : табл. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 966-361-070-0
70.
Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії [Книга] / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
71.
Дудко О.С. Вступ до журналістики [Книга] : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
72.
Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) [Книга] : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
73.
Гірін О.Г. Газова динаміка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
74.
Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" [Книга] : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
75.
Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку [Книга] = Gis-mapping in Ukraine: conceptual foudations and trends of development / Руденко Л.Г. [та ін.] ; за ред акад. Л.Г.Руденка ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2011. – 104 с., [16] с. іл. : іл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 99-102. – ISBN 978-966-00-1100-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,