Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Берков В.П. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка [Книга] : около 5000 единиц : в 2-х томах / В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова ; ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" ; Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – 2-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск ; Greifswald : МаГУ : Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – ISBN 978-5-86781-631-5
52.
Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ [Книга] / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
53.
Саввідис Г.П. [Верхні води [Книга] : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
54.
Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності [Книга] : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
55.
Кумандареас М. [Виробництво скла [Книга] / Меніс Кумандареас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1991. – 175 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
56.
Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2009 року [Книга] / Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 53 с.
57.
Повалій Л.В. Виховання підлітків у неповній сім"ї [Книга] : навчально-методичний посібник / Л.В. Повалій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-644-099-3
58.
Виховна робота в умовах безперервної освіти [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : [ Харків, Народна укр. акад., 3 грудня 2009 р.] / МОН України ; Харківська обл. держ. адміністрація ; Харківська обл. рада ; Харківська міська рада та ін. ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Астахова К.В., Воробйов Є.М. та ін. ]. – Харків : Народна українська академія, 2009. – 316 с.
59.
Кононюк А.Ю. Вища математика [Книга] : ( модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : в 2-х книгах / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-466-8 (Т.1)
60.
Кононюк А.Ю. Вища математика [Книга] : (модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : [ в 2-х книгах ] / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-518-4 (Кн.2)
61.
[Військове життя у Греції [Книга] : рукопис грецького унтер-офіцера. – Афіни : Естія, 1993. – [44], 226 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0773-2
62.
Ніколаєва А.В. Вірування у повсякденному житті українців [Книга] : (кінець 20 - початок 21 ст.) / Ніколаєва Анна. – Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-8246-06-7
63.
Загной М.О. Власність нації [Книга] : теорія і практика / Загной М.О. ; Київський слвістичний ун-т, Ін-т економіки та управління. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 220 с. – ISBN 966-7480-19
64.
Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства [Книга] : підручник / Ю.О. Карпенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 336 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-298-3
65.
Циркас С. [Втрачена весна [Книга] : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
66.
Панайотопулос І.М. [Втрачене життя [Книга] : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
67.
Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації [Книга] / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
68.
Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама [Книга] : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
69.
Геология СССР [Книга]. – Москва : Гос. научно-техн. изд-во лит. по геол. и охране недр
70.
Геологія з основами геоморфології [Книга] : підручник для студ. еколог. і географ. спец. внз / Рудько Г.І., Адаменко О.М., Чепіжко О.В., Крочак М.Д. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечнікова ; Жерж. комісія України по запасах корисних копалин. – Чернівці : Букрек, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-399-228-0
71.
Геополитические ориентации населения и безопасность Украины [Книга] : по данным социологов / Общественный проект "Безопасность Украины: геополитическое измерение" ; [ упор.М.О. Шульга ]. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-21-8
72.
Геополітичні орієнтації населення і безпека України. [Книга] : за даними соціологів / Громадський проект "Безпека України: геополітичний вимір" ; [ упор. М.О. Шульга ]. – Київ : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-20-1
73.
Шовковий В.М. Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів [Книга] : монографія / В.М. Шовковий ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 317 с. – ISBN 978-966-439-270-6
74.
Мальгин А.С. Гимн книге [Книга] : энциклопедия для юношества / А.С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 536с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 103). – ISBN 978-5-8167-0013-9
75.
Вітенько Т.М. Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах [Книга] : наукова монографія / Вітенько Т.М. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009. – 224с. – ISBN 966-305-020-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,