Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Болдирєва О.Ю. Нові гетерогенно-каталітичні системи на основі неорганічних і вуглецевовмісних носіїв [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Болдирєва, В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111
702.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
703.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
704.
Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011
705.
Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Тетяна Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
706.
Стеценко В.Ю. Обов"язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) [Книга] : монографія / В.Ю. Стеценко. – Київ : Атіка, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 270-319. – ISBN 978-966-326-394-6
707.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
708.
Литвинова А.В. Одноклассники smerti [Книга] : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Серия "Две звезды российского детектива"). – ISBN 978-5-699-26216-8
709.
Дюма А. Ожерелье королевы [Книга] : роман / А. Дюма. – Тула : Тулбытсервис, 1992. – 688, [4] с. – ISBN 5-87758-009-4
710.
Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антарктики (1997-2004) [Книга] / Ю.В. Артамонов, М.П. Булгаков, В.М. Ващенко, П.Д. Ломакін; [Ю.В. Артамонов та ін.] ; МОНУ ; Український антарктичний центр. – Київ : Наукова думка, 2006. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-163. – ISBN 966-00-0266-1
711.
Кіндер Т.Д. Окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Тетяна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
712.
Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
713.
Розов А.К. Оптимальные правила остановки и их применение [Книга] / А.К. Розов. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Санкт-Петербург : Политехника, 2011. – 230 с. : илл. – Библиогр.: с. 228-230. – ISBN 978-5-7325-099-1
714.
Будник С.В. Оптимизация агроландшафтов [Книга] / С.В. Будник. – Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франка, 2007. – 312 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 302-311. – ISBN 978-966-8456-95-4
715.
Черчатий О.І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з державн. управління : 25.00.02 / Черчатий Олександр Іванович ; Івано-Франківськ. нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
716.
Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2011
717.
Хитрук В.О. Оракул Духа - Григорій Сковорода [Книга] : [есея] / Василь Хитрук. – Київ ; Харків ; Херсон : [Хитрук В.О.], 2010. – 80 с. : іл., фото. – (Серія "Трєтє Тисячоліття - Культура Матері"). – ISBN 978-966-630-023-5
718.
Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Демко Ірина Іванівна ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. комерційна академія. – Львів, 2011
719.
Вергунов В.А. Організація трансферу інновацій у сільськогосподарських бібліотеках України [Книга] : (на прикладі ДНСГБ НААН та мережі бібліотек аграрного профілю) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2010. – 91 с. : табл.
720.
Осип Мандельштам и его время [Книга]. – Москва : L"Age d"Homme-Наш дом, 1995. – 477, [2] с., [16] л. фот., [1] л. портр. – Указ. имен и названий: c. 456-478. – Библиогр. в коммент.: c. 416-455 и в подстроч. примеч. – (Художник и его время). – ISBN 5-8398-0358-8
721.
Основи практичної філософії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
722.
Волобуев А.Н. Основы несимметричной гидромеханики [Книга] / А.Н. Волобуев. – Москва ; Самара : ООО "СамЛюксПринт", 2011. – 186, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 183-186. – ISBN 978-5-91830-044-2
723.
Столяренко Л.Д. Основы психологии [Книга] : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Л.Д. Столяренко. – Изд. 14-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 672 с. : ил. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 5-222-07807-8
724.
Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
725.
Віннічук О.В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віннічук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,