Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013
677.
Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мнчникова. – Одеса, 2013
678.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
679.
Незалежний Аудитор [Журнал] : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
680.
Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів [Книга] / М.Г. Тур. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 395, [1] c. – Бібліогр.: с. 375-394 та в прим. – ISBN 966-8210-45-X
Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою і вдячністю. Підпис. 26.02.07 р.
681.
Шакури Б. Некоторые страницы истории изученности процесса эрозии в Азербайджанской республики за 60 лет [Книга] / Бехруз Шакури. – Baki : МВМ, 2009. – 159, [1] с. : фотогр., табл. – Тит л. на рус. и азерб. языках, обл. только на азерб. – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 978-9952-29-041-6
682.
Неорганические материалы [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
683.
Неорганические материалы [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
684.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
685.
Шелыганова В.Г. Никогда не сдавайся! [Книга] : [поэзия и проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2013. – 479, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-190-703-3
686.
Ожоган А.В. Німецька мова для студентів юридичних факультетів [Книга] : практикум / А.В. Ожоган, В.І. Крепель ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2010. – 193, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-301-182-0
687.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
688.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
689.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
690.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
691.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
692.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
693.
Добронравова І.С. Новітня західна філософія науки [Книга] : підручник / Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 216 с. – Бібліогр.: с. 210-211 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8210-69-3
694.
Руденко Р.Г. Новітня історія України: соціально-історичний аспект (друга половина XX - початок XXI ст.) [Книга] : монографія / Руденко Р.Г. ; [М-во освіти і науки України ; Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-676-443-3
695.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
696.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
697.
Комаров В.В. Нотаріат в Україні [Книга] : підручник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 383, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 382-383. – Бібліогр.: с. 380-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-253-4
698.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
699.
Образотворче мистецтво [Журнал] : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
700.
Обухівський рушник [Брошура]. – Київ : Задруга, 2005. – 30 с. : фотогр.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,