Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
677.
Петар Драганов и Македониjа и македонците [Книга] = Petar Draganov and Macedonia and the Macedonians : мегународен научен собир по повод 150-годишнината од раганьето на Петар Драганов одржан на 7-8 jуни 2007 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [ораганизационен одб.: Б. Ристовски (претседател) та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 366, [3] с. : ил. – Бібліогр. в кінці докл. та в прим. – ISBN 978-608-203-039-5
678.
Виллард М. Пиарщик [Книга] / Майкл Виллард. – Москва ; Киев : Vidalia House ; Саммит-Книга, 2004. – XVI с., 440 с. – ISBN 966-7889-05X
679.
Письма Кирилла Павловича Беликова [Книга] / Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; [сост., автор вступ. ст. Е.Г. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 320 с., [44] с. илл. – Библиогр.: илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 10). – ISBN 978-966-190-336-3
680.
Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" [Книга] : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
681.
Сагач Г.М. Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) [Книга] / Галина Сагач ; [ред. В.А. Гаврилюк]. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. – ISBN 966-95880-3-0
682.
Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин [Книга] : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищ. навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
683.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
684.
Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
685.
Фалович В.А. Планування функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фалович В.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Приватн. вищ. навчальн. закл. "Львівський університет бізнесу та права". – Львів, 2011
686.
Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
687.
Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча [Книга] / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
688.
Тарасевич Ю.И. Поверхностные явления на дисперсных материалах [Книга] = Surface phenomena on disperse materials / Ю.И. Тарасевич ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2011. – 391 с. : илл., табл. – Парал. тит. л. на англ. языке. – ISBN 978-966-00-1137-3
689.
Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
690.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
691.
Драненко А.С. Подвижность, электрическая активность дислокаций в арсениде галлия и механические свойства его поверхностных слоев [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Драненко А.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
692.
Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури [Книга] / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
693.
Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 [Книга] / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
694.
Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 [Книга] / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
695.
Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи [Книга] / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
696.
Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів [Книга] : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
697.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
698.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
699.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 1997-
700.
Арістотель Політика [Книга] / Арістотель ; пер. з давньогрецької О. Кислюк. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2003. – 239 с. – ISBN 966-500-037-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex