Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
652.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
653.
Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
654.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471
655.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
656.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
657.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
658.
Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
659.
Пеніцилії в навколишньому середовищі [Книга] = Penicillii in the environment / [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України"]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1456-5
660.
Пеніцилії в навколишньому середовищі [Книга] = Penicillii in the environment / [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України"]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1457-2
661.
Переяславський літопис [Журнал] : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
662.
Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України [Книга] = Prospects for the development of uranium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 354, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-351. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1463-3
663.
Слободян С. Пил нефільтрованої каніфолі [Книга] / Саломеа Слободян. – Київ : Логос, 2014. – 80 с. : іл. – ISBN 978-966-171-808-0
664.
Дерев"янко О.В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев"янко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
665.
Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015
666.
Чернокрилюк В.В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015
667.
Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015
668.
Волярська О.С. Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти [Книга] : монографія / О.С. Волярська ; Нац. акад. пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-432. – ISBN 978-617-649-033-III
669.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
670.
Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
671.
Повідомлення Української ономастичної комісії [Журнал] : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1966-. – ISBN 978-966-02-6594-3
672.
Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
673.
Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
674.
Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
675.
Нор В.Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та продуктивності у свиней різних порід України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нор Віктор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex