Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
652.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
653.
Коханевич М.Т. Новое миропонимание. Понимание Мира - планеты Земля, как Живой и Разумной Сущности - "Божества", детьми которого мы являемся, и истинный смысл и назначение жизни человечества и его место в Мире [Брошура] : как согласно законов Космоса землянам надо жить в XXI веке - в эре Света и Истины, иначе они сами себя уничтожат : (для широких масс) / М. Коханевич. – Черновцы : Місто, 2014. – 112 с. – На обл. авт. не указ. – Бібліогр.: с. 112
654.
Новоутворення [Журнал] = Neoplasm=Новообразование : спеціалізований наук.-практ. журнал / ККЛПЗ "Донец. обл. протипухл. центр", Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк : Издательский Дом "Заславский", 2007-. – ISSN 2307-1575
655.
Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації [Книга] : навч.-практ. посібник / О.В. Коротюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 319, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-667-577-7
656.
Толкунов І.О. Обгрунтування параметрів засобів іонізації повітря для нормалізації умов праці в приміщеннях спеціального призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Толкунов Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
657.
Тимошенко Є.В. Обгрунтування технологічних параметрів виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.15.02 / Тимошенко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
658.
Образ человека будущего [Книга] : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космол. о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Київ : МФКО. – ISBN 966-8122-66-4
659.
Сниткін М.С. Обробка зображень на основі мереж ART [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Сниткін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
660.
Малиновский И.А. Общественное значение литературной деятельности Гоголя [Брошура] / И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка]. – Острог : Издательство Национального университета "Острожская академия", 2013. – 23, [1] с. – Второй тит. л. ориг. – (Антология просветительской мысли)
661.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
662.
Прохасько Т. Одної і тої самої [Книга] / Тарас Прохасько. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2013. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 978-617-614-049-8
663.
Роджерс Р. Оковы страсти [Книга] : роман / Розмари Роджерс ; [пер. с англ. Р. Кондаковой]. – Москва : АСТ, 1998. – 588, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Surrender to love / Rosemary Rogers, 1982. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-00253-6
664.
Долінська Н.В. Оповідання для домашнього читання [Книга] = Short stories for home reading : (для студ. ф-тів міжнар. відносин та права) : навч. посібник / Н. Долінська, О. Ярмола ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 153, [1] с. : табл. – Обкл. та парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-10-0082-7
665.
Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства [Книга] : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
666.
Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні [Книга] : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
667.
Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва [Книга] : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
668.
Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії [Книга] : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
669.
Черниш Н.І. Основи бібліології [Книга] : навч. посібник [для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування"] / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-219 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-7821-60-9
670.
Черниш Н.І. Основи культури видання [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; [Укр. акад. друкарства]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-322-987-2
671.
Нетреба І.О. Основи менеджменту [Книга] : навчальний посібник / І.О. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-142
672.
Основи правознавства. Практикум [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
673.
Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / В.Ю. Лешан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Рута, 2006. – 303, [1] с. : табл. – Слов.: с. 275-303. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-568-795-6
674.
Кузьмин И.В. Основы научных исследований [Книга] : [учеб. пособие] / И.В. Кузьмин ; М-во образования и науки Украины, Винниц. нац. техн. ун-т. – Винница : ВНТУ, 2014. – 111, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
675.
Сасько Н.Ф. Основы универсальной теории систем [Книга] : новый взгляд на мир / Сасько Н.Ф., Федосенко В.О., Сасько Ф.А. – Киев : Информавтодор, 2014. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 978-966-2945-22-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,