Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Бизиков В.А. Эволюция раковины головоногих моллюсков [Книга] = Evolution of the shell in cephalopoda / В.А. Бизиков ; Федеральное агенство по рыболовству ; Федерал. гос. унитарное предприятие "Всероссийский научно-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии" (ФГУП "ВНИРО". – Москва : ВНИРО, 2008. – 448 с. : ил. – ISBN 978-5-85382-019-6
652.
Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС и их преодоление: двадцатилетний опыт [Книга] : доклад экспертной группы "Экология" Чернобыльского форума / [ сост., рецензенты : Алексахин Р. и др. ]. – Вена : Междунар. Агентство по атом. энергии, 2008. – 180, [ 2 ] с. : ил. – (Серия докладов по радиологическим оценкам, ISSN 1020-0866). – ISBN 978-92-0-409307-0
653.
Опополь Н.И. Эколого-гигиенический мониторинг: проблемы и решения [Книга] / Н. Опополь, Р. Коробов ; Мин-во Здравоохранения Республики Молдова ; Нац. научно-практ. центр превентивной медицины. – Кишинев : Центральная типография, 2001. – 240 с. – ISBN 9975-9668-0-2
654.
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы [Книга] / Шныпко А.С. – Киев : Генеза, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-504-610-3
655.
Экспериментальная петрология и минералогия [Книга]. – Москва : Недра, 1969. – 240с.
656.
Эрозия почв [Книга] : Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация : пособие. – Chisinau : Pontos, 2001. – 428 с. – ISBN 9975-938-53-1
657.
Гнатенко П.И. Этнопсихоанализ [Книга] : монография / П.И. Гнатенко. – Киев : Вища освіта, 2009. – 159с. – ISBN 978-966-8081-74-3
658.
Ювілейна книга Української Академічної Гімназії у Львові [Книга] = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian academic gymnazium in Lviv. – Мюнхен ; Філядельфія : Український вільний університет. – (Матеріали до сучасної української історії)
659.
Ювілейний збірник наукових праць [Книга] = Collected papers : з нагоди 125-ліття НТШ і 50-ліття НТШ у Канаді. – Торонто, 1999. – 228 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Наукове товариство ім.Шевченка, Канада ; т. 36)
660.
Скакун О.Ф. Юридична деонтологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-456-019-8
661.
Осауленко О.І. Юридична деонтологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Осауленко ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8909-21-4
662.
Юридична психологія [Книга] : підручник / Д.О. Александров, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, М.В. Костицький, О.Є. [ та ін. ] Мойсєєва; Александров Д.О. [ та ін. ] ; за заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-373-273-2
663.
Гриценко І.С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 [Книга] / [редкол. : Л.В. Губерський, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий та ін.]. – Київ : Либідь, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-06-0557-2
664.
Голубева Н.А. Я знаю французские глаголы [Книга] / Н.А. Голубева. – Москва : Просвещение, 1981. – 65с.
665.
Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів [Книга] : 3-я Міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції / МОНУ ; Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; [ відп. ред.: О.В. Рафієнко ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 324 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex