Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
652.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
653.
Судові та правоохоронні органи України [Книга] : навч. посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / А.О. Галай, С.Г. Стеценко, С.М. Тимченко, О.Ф. Штанько ; МОНУ ; Київський національний ун-т внутрішніх справ ; Національна академія прокуратури України ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Правова єдність ; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-8533-75-4
654.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
655.
Плющ Н.П. Сучасна українська мова. Орфоепія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-439-045-0
656.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник + граматика [Книга] : [ близько 57 000 слів ]. – Донецьк : БАО, 2003. – 448 с. – ISBN 966-548-411-7
657.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
658.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
659.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
660.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
661.
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-35-5
662.
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-36-2
663.
Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах [Книга] : учебное пособие для заочных и вечерних втузов / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю. Джанелидзе. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : Наука
664.
Ландау Л.Д. Теоретическая физика [Книга] : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 8-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0056-4
Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
665.
Теоретична електротехніка [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1966-
666.
Карпов Ю.Г. Теория автоматов [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / Ю.Г. Карпов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00537-3
667.
Теория государства и права [Книга] : курс лекций / М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. и др. Демидов; М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. Демидов и др. ; под ред. : Н.И. Матузова, А.В. Малько. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 768 с. – ISBN 5-7975-0269-0
668.
Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык [Книга] / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев. – Изд. 6-е, исправл. и доп. – Москва : Интердиалект+, 2005. – 456 с. – ISBN 5-89520-092-3
669.
Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова ; Мін-во аграрної політики України ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Київ : Сузір"я, 2008. – 402 с. – ISBN 978-966-96798-3-3
670.
Теорія держави і права [Книга] : навчальний посібник. – Київ : Прецедент, 2006. – 216 с. – ISBN 966-520-093-3
671.
Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах [Книга] : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
672.
Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких температурах [Книга] : справочник / Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. – Москва : Машиностроение, 1975. – 216 с.
673.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
674.
Находкін М.Г. Тим, хто торує свій шлях у науку [Книга] : навчальний посібник / М.Г. Находкін, А.Г. Наумовець, С.М. Рябченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 966-594-981-1
675.
Трагічні сторінки моєї Вітчизни [Книга] : Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2171-25-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex