Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Худик М.В. Підвищення ефективності уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Худик Микола Валентинович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015
627.
Литвиненко Ю.В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забрудненних вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Литвиненко Юлія Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
628.
Яцук П.П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
629.
Лупій О.В. Пісні на слова Олеся Лупія [Брошура] / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 48 с. : ноти, портр.
У пр. № 3003BR напис: Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Сердечно від автора. Олесь Лупій. 25.08.2015 р.
630.
Сошка Н.В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сошка Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
631.
Дубровська Є.В. Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей [Брошура] : метод. матеріали для спеціалістів / [Дубровська Є.В., Грачова О., Алєксєєнко М.К. ; ред. Небесна Т.] ; Жіночий консорціум України. – Київ : [б. в.], 2009. – 39, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Покращення реабілітаційного простору в дитячих закладах. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34-39 та в підрядк. прим.
632.
Алєксєйченко О.В. Політика Російської Федерації щодо "заморожених конфліктів" на пострадянському просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Алєксєйченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
633.
Бєй Г.А. Політичне прогнозування та його роль у формуванні державної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бєй Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
634.
Положення та концепція студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка [Брошура] / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [відп. за вип. В.А. Любивий]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – 36 с.
635.
Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
636.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
637.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
638.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
639.
Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
640.
Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
641.
Иванов Ю.М. Почему В.А. Тишкову запретили въезд в Эстонию [Брошура] / Ю.М. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2015. – 34 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
642.
Пошукова та екологічня геохімія [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
643.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
644.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
645.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
646.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
647.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
648.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
649.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
650.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,