Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Харченко Д.М. Психосоматичні розлади [Книга] : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : навч. посібник / Д.М. Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4
602.
Публічне управління та митне адміністрування [Журнал] : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2009-
603.
Публічне урядування [Журнал] = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
604.
Радиоэлектроника и информатика [Журнал] = Radioelectronics & informatics : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 1997-. – ISSN 1563-0064
605.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
606.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
607.
Едаменко Д.В. Разделение и определение биологически активных органических веществ методом тонкослойной хроматографии с использованием мицеллярных подвижных фаз [Дисертація] : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Едаменко Дарья Викторовна ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2016
608.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
609.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
610.
Стафійчук В.І. Рекреалогія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Стафійчук В.І. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 247, [3] с., [13] арк. картосхем : іл., табл. – Сер. засн. в 2003 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). – ISBN 978-966-2609-00-4
611.
Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
612.
Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління [Журнал] = Abstract journal Institute of electromechanics, energy saving and control systems / М-во освіти і науки України, Кременчуць. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук : КрНУ, 2012-. – ISSN 2308-9059
613.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
614.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
615.
Копилова Л.А. Рецепція космічного у сучасному українському медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Копилова Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016
616.
Приходько А.В. Рецепція музичного авангарду в соціокультурному просторі XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Приходько Анна Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016
617.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
618.
Гільберг Т.Г. Рідний край - Хмельниччина [Книга] : посіб. для учнів загальноосвіт. навч. закл. Хмельниц. обл. / Гільберг Т.Г., Шоробура І.М., Долинська О.О. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2013. – 172, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-617-513-229-6
619.
Бабій П.О. Річка Рось та її використання [Книга] / П.О. Бабій, В.І. Вишневський, С.А. Шевчук. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 124, [4] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-501-102-6
620.
Робоча програма навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" [Брошура] : для студентів Ін-ту філології : галузь знань "0203 філологія", напрям підготовки "6.020303 філологія", спеціальність "переклад" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. орг. і дипломат. служби ; [розроб.: Н.Л. Яковенко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 30 с., включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 27-28 та в кінці тем
621.
Розвиток Інфраструктури Ботанічного Саду ім. О.В. Фоміна [Брошура] / [підсумок: О.П. Олійник, С.М. Кудревич]. – [Київ] : [б. в.], 2016. – 11 арк.
622.
Жбанков Я.Г. Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Жбанков Ярослав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016
623.
Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
624.
Дорожинський Г.В. Розробка конструкторсько-технологічних методів підвищення точності вимірювання та чутливості приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дорожинський Гліб Вячеславович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2016
625.
Крутій Ю.С. Розробка методу розв"язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінними неперервними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Крутій Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,